iFoneVNN: Gía cước gọi quốc tế iFone VNN siêu rẻ chỉ 270đống/phút gọi đi Mỹ| Thẻ gọi điện thoại quốc tế giá rẻ iFoneVNN
Trang chủ | Sản phẩm | Giá cước | Đại lý | Hỗ trợ Hôm nay: 08-12-2023 
  Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống [Đăng nhập]       English
 
Giới thiệu
Đăng ký
Nạp tiền vào tài khoản
Tải phần mềm
Hướng dẫn sử dụng
Thông báo
Khuyến mãi
Bảng giá cước iFone VNN
  Mỹ 330 330
  Canada 330 330
  Úc 450 4330
  Trung Quốc 330 330
  Pháp 390 3120
  Anh 340 3050
  Hồng Kông 440 250
  Hàn Quốc 500 1200
  Malaysia 500 520
  Singapore 310 310
  Thái Lan 390 390
Đơn vị: đồng/phút
(đã bao gồm VAT)
Xem toàn bộ  
  Giá cước
 
 
STT Quốc gia Mã quốc gia Tên vùng Giá cước
VNĐ/Phút
1. Denmark 45
Mobile - H3 G Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - H3 G bao gồm:

536
4005
2. Denmark 45
Mobile - H3G Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - H3G bao gồm:

426, 4271, 4272, 4273, 4274
4563
3. Denmark 45
Mobile - Others Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - Others bao gồm:

259, 311, 312, 3130, 31310, 31311, 31312, 31313, 31314, 31315, 31316, 31317, 31318, 31319, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 314, 315, 316, 317, 318, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 501, 502, 503, 5063, 5064, 5068, 5069, 535, 6098
4005
4. Denmark 45
Mobile - Sonofon Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - Sonofon bao gồm:

206, 207, 208, 209, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 319, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 424, 425, 4260, 4270, 4275, 4280, 504, 505, 5060, 5061, 5062, 5065, 5066, 5067, 507, 508, 509, 5210, 5211, 5212, 5220, 5222, 5225, 5230, 5233, 5240, 5242, 5244, 525, 526, 527, 528, 529, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5333, 539, 605, 606, 607, 608, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6099, 618, 619, 711, 712, 7171, 7177, 7191, 7192, 811, 812, 813, 814, 8181
4005
5. Denmark 45
Mobile - Sonofon Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - Sonofon bao gồm:

6050, 7178, 7179, 7190, 7194, 7195, 8161, 8171, 8180
4246
6. Denmark 45
Mobile - TDC Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - TDC bao gồm:

201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2396, 2397, 2398, 2399, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 519, 611, 612, 613, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6147, 6148, 6149, 615, 616, 617, 713, 714, 715, 716, 718
4005
7. Denmark 45
Mobile - TDC Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - TDC bao gồm:

8140, 8141, 8142, 8143, 8144
4246
8. Denmark 45
Mobile - Telia Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile - Telia bao gồm:

2395, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 421, 422, 423, 4276, 4277, 4278, 4279, 4296, 4297, 4298, 4299, 5188, 5189, 521, 522, 523, 524, 5319, 532, 5330, 5331, 5332, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 534, 601, 602, 603, 604, 6146
4005
9. Denmark 45
Mobile-H3G Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile-H3G bao gồm:

537, 538
4005
10. Denmark 45
Mobile-Sonofon Quốc Gia : Denmark
Các mã của mạng Mobile-Sonofon bao gồm:

7170, 7172, 7174, 7175, 7176, 8182
4005
11. Denmark 45
514
12. Diego Garcia 246
306907
13. Djibouti 253
11475
14. Dominica 1767
Mobile - Digicel Quốc Gia : Dominica
Các mã của mạng Mobile - Digicel bao gồm:

611, 612, 613, 614, 615, 616, 617
7928
15. Dominica 1767
Mobile - Other Quốc Gia : Dominica
Các mã của mạng Mobile - Other bao gồm:

225, 235, 245, 265, 275, 276, 277, 285, 295, 315, 316, 317
8164
16. Dominica 1767
3313
17. Dominican Republic 1809
Mobile - Centennial Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Mobile - Centennial bao gồm:

215, 216, 217, 218, 219, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 44, 614, 617, 619, 709, 716, 717, 718, 719, 777, 818, 997, 998
3474
18. Dominican Republic 1809
Mobile - Orange Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Mobile - Orange bao gồm:

601, 602, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 613, 627, 653, 654, 657, 660, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 711, 712, 713, 714, 715, 779, 780, 781, 801, 802, 803, 804, 805, 815, 816, 817, 819, 820, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 8597, 8598, 85990, 85991, 85992, 85993, 85994, 85995, 85996, 85997, 86, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 923, 924, 931, 935, 949, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 986, 988, 989, 991, 993, 994, 995, 996
3384
19. Dominican Republic 1809
Mobile - Tricom Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Mobile - Tricom bao gồm:

204, 280, 281, 282, 292, 293, 301, 310, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 355, 366, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 51569, 5157, 5158, 5159, 624, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 637, 639, 64, 650, 651, 652, 656, 658, 659, 874, 928, 929, 932, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 990, 992, 999
3375
20. Dominican Republic 1809
Mobile - Verizon Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Mobile - Verizon bao gồm:

201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 2223, 2224, 2225, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 232, 235, 2480, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 283, 284, 297, 298, 299, 313, 330, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 370, 371, 374, 376, 377, 383, 386, 387, 389, 39, 406, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 488, 49, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 5150, 516, 517, 519, 520, 54290, 54291, 54292, 54293, 54295, 54296, 54297, 54298, 543, 5450, 5451, 5454, 5456, 5459, 546, 604, 606, 615, 618, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 693, 694, 696, 697, 698, 707, 710, 720, 721, 722, 723, 727, 729, 742, 743, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 782, 783, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 796, 798, 812, 814, 821, 827, 828, 829, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 871, 888, 891, 897, 952, 953, 956
3502
21. Dominican Republic 1809
Santiago Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Santiago bao gồm:

2260, 2261, 2262, 2263, 2267, 2268, 22690, 22691, 22692, 22693, 22695, 22697, 22698, 22699, 233, 2408, 24098, 241, 2427, 247, 275, 276, 295, 329, 336, 337, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 47639, 489, 570, 5715, 5716, 5745, 575, 576, 5788, 5800, 5801, 5803, 5805, 5806, 5807, 5808, 58090, 58091, 58093, 58094, 58095, 58096, 58097, 58098, 58099, 5810, 5811, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 582, 583, 5851, 5855, 58700, 58701, 58702, 58703, 58704, 58706, 58707, 58708, 58709, 5871, 5873, 5874, 5875, 5876, 58790, 58793, 58794, 58795, 58796, 58799, 58919, 612, 625, 626, 63350, 63351, 679, 724, 734, 736, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7556, 7704, 825, 894, 921, 9705, 97060, 97061, 97062, 97063, 97064, 97065, 97066, 97067, 97069, 971
1117
22. Dominican Republic 1809
Santo Domingo Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Santo Domingo bao gồm:

202, 213, 220, 221, 2226, 2227, 2228, 22291, 227, 231, 234, 236, 237, 238, 239, 2403, 24093, 24300, 2433, 2435, 2438, 245, 255, 262, 263, 2650, 273, 274, 2774, 27790, 285, 286, 287, 289, 312, 314, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 362, 363, 364, 368, 369, 372, 373, 375, 378, 379, 381, 384, 385, 388, 412, 414, 422, 435, 4700, 4709, 472, 473, 476, 482, 483, 487, 503, 508, 518, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 52390, 52392, 52393, 52394, 52395, 52396, 52397, 52398, 52399, 5265, 52690, 52691, 52692, 52693, 52694, 52696, 52697, 52698, 52699, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 53990, 53991, 53994, 53995, 53996, 53997, 53998, 53999, 540, 541, 542, 544, 5452, 5453, 5455, 54570, 5458, 547, 548, 549, 5596, 5597, 5598, 55990, 55991, 55994, 55996, 55997, 55998, 55999, 56, 59, 616, 620, 621, 622, 623, 633, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 692, 695, 699, 701, 726, 728, 730, 731, 732, 735, 738, 740, 741, 745, 748, 766, 7700, 7701, 7702, 7703, 7708, 7709, 784, 788, 792, 793, 794, 795, 797, 826, 870, 872, 887, 893, 920, 922, 925, 926, 930, 937, 947, 948, 950, 955, 960, 985
1055
23. Dominican Republic 1809
1169
24. Dominican Republic 1829
Mobile - Verizon Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Mobile - Verizon bao gồm:

515
3502
25. Dominican Republic 1829
Overlay Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Overlay bao gồm:

1268
26. Dominican Republic 1829
Overlay - Mobile - Centennial Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Overlay - Mobile - Centennial bao gồm:

215, 303, 304, 306, 307, 309, 402, 403, 405, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 422, 430, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 777, 818
3341
27. Dominican Republic 1829
Overlay - Mobile - Orange Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Overlay - Mobile - Orange bao gồm:

201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 221, 261, 262, 263, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 284, 285, 286, 299, 301, 305, 308, 333, 375, 379, 399, 401, 404, 410, 447, 448, 450, 537, 539, 540, 542, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 577, 580, 585, 586, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 610, 616, 630, 633, 640, 642, 644, 650, 660, 662, 664, 669, 677, 678, 686, 696, 697, 701, 702, 705, 707, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 747, 754, 757, 763, 770, 779, 785, 787, 797, 801, 802, 804, 806, 807, 808, 810, 820, 826, 830, 838, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 855, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 868, 870, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 898, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 929, 930, 933, 939, 970, 979, 990, 993, 994
3341
28. Dominican Republic 1829
Overlay - Mobile - Orange Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Overlay - Mobile - Orange bao gồm:

953, 954
3365
29. Dominican Republic 1829
Overlay - Mobile - Verizon Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Overlay - Mobile - Verizon bao gồm:

201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 228, 230, 232, 233, 246, 248, 250, 252, 255, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 280, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 34, 35, 36, 360, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 406, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477, 478, 479, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 52, 531, 532, 533, 534, 536, 543, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 606, 613, 618, 646, 653, 654, 655, 657, 661, 663, 665, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 694, 698, 699, 703, 704, 706, 740, 742, 743, 744, 749, 75, 76, 77, 78, 79, 802, 803, 805, 812, 814, 815, 816, 817, 819, 821, 827, 828, 835, 836, 837, 839, 84, 852, 853, 854, 856, 857, 862, 867, 869, 871, 873, 879, 894, 899, 931, 935, 940, 957, 958, 959, 96, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 991
3365
30. Dominican Republic 1829
Overlay-Mobile-Orange Quốc Gia : Dominican Republic
Các mã của mạng Overlay-Mobile-Orange bao gồm:

574, 576, 578, 579, 584, 587, 589, 591, 592, 598, 708, 872, 874, 927, 928, 932, 934, 936, 937, 938, 941, 942, 943, 944, 945, 987, 988, 989
3341
Tìm theo mã hoặc tên quốc gia:

  Chú ý:
      - Giá trên chưa bao gồm VAT
      - Click vào mục tên vùng để biết chi tiết các mạng trong quốc gia đó
      - Vui lòng theo dõi bảng giá thường xuyên để có những thông tin cập nhật mới nhất

Bản quyền thông tin thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone)