iFoneVNN: Gía cước gọi quốc tế iFone VNN siêu rẻ chỉ 270đống/phút gọi đi Mỹ| Thẻ gọi điện thoại quốc tế giá rẻ iFoneVNN
Trang chủ | Sản phẩm | Giá cước | Đại lý | Hỗ trợ Hôm nay: 18-09-2019 
  Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống [Đăng nhập]       English
 
Giới thiệu
Đăng ký
Nạp tiền vào tài khoản
Tải phần mềm
Hướng dẫn sử dụng
Thông báo
Khuyến mãi
Bảng giá cước iFone VNN
  Mỹ 330 330
  Canada 330 330
  Úc 450 4330
  Trung Quốc 330 330
  Pháp 390 3120
  Anh 340 3050
  Hồng Kông 440 250
  Hàn Quốc 500 1200
  Malaysia 500 520
  Singapore 310 310
  Thái Lan 390 390
Đơn vị: đồng/phút
(đã bao gồm VAT)
Xem toàn bộ  
  Giá cước
 
 
STT Quốc gia Mã quốc gia Tên vùng Giá cước
VNĐ/Phút
1. Poland 48
Mobile - Play (P4) Quốc Gia : Poland
Các mã của mạng Mobile - Play (P4) bao gồm:

69967, 69969, 7950, 7956, 7957, 7958, 7959, 8830, 8831, 8832, 8834, 8835, 8836, 8837, 8839
3555
2. Poland 48
Mobile-Play (P4) Quốc Gia : Poland
Các mã của mạng Mobile-Play (P4) bao gồm:

530, 531, 533, 535
3555
3. Poland 48
Warsaw Quốc Gia : Poland
Các mã của mạng Warsaw bao gồm:

22
454
4. Poland 48
450
5. Portugal 351
Lisbon Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Lisbon bao gồm:

21
1164
6. Portugal 351
Mobile - Optimus Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Mobile - Optimus bao gồm:

6093, 6393, 6593, 6693, 93
3240
7. Portugal 351
Mobile - Optimus Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Mobile - Optimus bao gồm:

1693, 1893
3673
8. Portugal 351
Mobile - TMN Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Mobile - TMN bao gồm:

1696, 1896, 6096, 6396, 6596, 6696, 92, 96
3517
9. Portugal 351
Mobile - Vodafone Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Mobile - Vodafone bao gồm:

6091, 6391, 6591, 6691, 91
3240
10. Portugal 351
Mobile - Vodafone Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Mobile - Vodafone bao gồm:

1691, 1891
3640
11. Portugal 351
OLO Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng OLO bao gồm:

23616, 23900, 25302, 26205, 26600, 27100, 27305
544
12. Portugal 351
OLO Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng OLO bao gồm:

2101, 21027, 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21036, 21037, 21038, 21050, 21051, 21052, 21053, 21054, 21060, 21073, 2108, 2109, 21102, 21106, 21120, 21121, 21122, 21145, 2115, 21166, 21180, 21181, 21191, 21192, 21193, 21194, 2124, 2140, 21555, 2160, 21900, 21901, 2201, 22027, 22030, 22031, 22032, 22035, 22050, 22051, 22052, 22060, 22073, 22080, 22081, 22082, 22083, 22090, 22091, 22093, 22096, 22099, 22105, 22120, 22145, 22166, 22240, 22241, 22242, 22243, 22244, 22245, 22246, 22400, 22401, 22402, 22403, 22404, 22405, 22406, 22407, 22555, 22910, 22911, 23101, 23102, 23106, 23107, 23108, 23109, 23110, 23111, 23112, 23114, 23130, 23140, 23201, 23202, 23206, 23207, 23208, 23209, 23210, 23211, 23212, 23214, 23218, 23220, 23228, 23240, 23301, 23302, 23304, 23306, 23307, 23308, 23309, 23310, 23312, 23314, 23330, 23401, 23402, 23404, 23406, 23407, 23408, 23409, 23410, 23411, 23412, 23414, 23417, 23418, 23419, 23420, 23428, 23429, 23501, 23502, 23503, 23506, 23508, 23509, 23510, 23512, 23530, 23601, 23602, 23603, 23606, 23607, 23608, 23609, 23610, 23612, 23613, 23630, 23801, 23802, 23803, 23806, 23808, 23809, 23810, 23812, 23820, 23901, 23904, 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911, 23912, 23914, 23917, 23930, 23931, 24101, 24102, 24106, 24107, 24109, 24110, 24112, 24113, 24120, 24140, 24201, 24202, 24203, 24206, 24209, 24210, 24212, 24213, 24230, 24301, 24302, 24304, 24306, 24307, 24308, 24309, 24310, 24311, 24312, 24313, 24320, 24401, 24402, 24404, 24406, 24407, 24408, 24409, 24410, 24411, 24412, 24414, 24430, 24501, 24502, 24503, 24506, 24507, 24508, 24509, 24510, 24512, 24513, 24580, 24901, 24902, 24906, 24907, 24908, 24909, 24910, 24911, 24912, 24913, 24920, 24940, 24949, 25101, 25102, 25103, 25106, 25107, 25109, 25110, 25112, 25115, 25130, 25201, 25202, 25204, 25206, 25207, 25209, 25210, 25211, 25212, 25215, 25216, 25270, 25301, 25303, 25304, 25305, 25306, 25307, 25308, 25309, 25310, 25311, 25312, 25315, 25316, 25317, 25318, 25323, 25401, 25402, 25406, 25407, 25408, 25409, 25410, 25411, 25412, 25415, 25420, 25440, 25501, 25502, 25506, 25507, 25508, 25509, 25510, 25511, 25512, 25515, 25518, 25520, 25540, 25601, 25602, 25603, 25604, 25607, 25608, 25609, 25610, 25611, 25612, 25615, 25618, 25619, 25621, 25628, 25638, 25639, 25801, 25802, 25806, 25807, 25809, 25810, 25811, 25812, 25815, 25820, 25840, 25901, 25902, 25904, 25906, 25907, 25909, 25910, 25912, 25915, 25920, 26101, 26102, 26106, 26107, 26108, 26109, 26110, 26111, 26112, 26113, 26118, 26120, 26140, 26201, 26202, 26206, 26207, 26208, 26209, 26210, 26211, 26212, 26213, 26218, 26228, 26230, 26238, 26240, 26301, 26302, 26304, 26306, 26307, 26308, 26309, 26310, 26311, 26312, 26313, 26330, 26501, 26502, 26503, 26506, 26507, 26508, 26509, 26510, 26511, 26512, 26516, 26518, 26528, 26530, 26540, 26545, 26601, 26602, 26604, 26606, 26607, 26608, 26609, 26610, 26612, 26616, 26618, 26630, 26801, 26802, 26803, 26806, 26807, 26808, 26809, 26810, 26812, 26813, 26820, 26901, 26902, 26903, 26906, 26908, 26909, 26910, 26912, 26916, 26918, 26930, 27101, 27102, 27103, 27104, 27106, 27107, 27108, 27109, 27110, 27112, 27124, 27201, 27202, 27203, 27206, 27207, 27208, 27209, 27210, 27212, 27213, 27218, 27220, 27301, 27302, 27306, 27307, 27309, 27310, 27312, 27320, 27340, 27401, 27402, 27403, 27406, 27408, 27409, 27410, 27412, 27430, 27501, 27502, 27503, 27506, 27507, 27508, 27509, 27510, 27512, 27513, 27518, 27520, 27601, 27602, 27606, 27607, 27609, 27610, 27612, 27620, 27640, 27701, 27702, 27703, 27706, 27708, 27709, 27710, 27712, 27780, 27801, 27802, 27806, 27807, 27809, 27810, 27812, 27815, 27880, 27899, 27901, 27902, 27903, 27906, 27909, 27910, 27912, 27915, 27930, 28101, 28102, 28107, 28108, 28109, 28110, 28112, 28116, 28120, 28140, 28166, 28201, 28202, 28204, 28207, 28208, 28209, 28210, 28211, 28212, 28216, 28218, 28219, 28220, 28266, 28301, 28302, 28303, 28306, 28309, 28310, 28312, 28316, 28320, 28401, 28402, 28406, 28407, 28408, 28409, 28410, 28412, 28416, 28420, 28440, 28501, 28502, 28503, 28506, 28509, 28510, 28512, 28530, 28601, 28602, 28606, 28609, 28610, 28612, 28616, 28620, 28640, 28901, 28904, 28907, 28908, 28909, 28910, 28911, 28912, 28916, 28918, 28920, 28925, 28966, 29101, 29106, 29109, 29110, 29111, 29112, 29130, 29160, 29161, 29201, 29206, 29209, 29210, 29212, 29240, 29270, 29501, 29506, 29509, 29510, 29512, 29530, 29570, 29601, 29606, 29609, 29610, 29612, 29621, 29670, 30030, 30100, 30120, 30140, 30150, 30300, 30450, 30555, 30660, 30800, 30880, 3091, 30930, 30940, 30970, 30971, 30972, 30973, 30974, 30975, 30976, 3098, 3099
1202
13. Portugal 351
Porto Quốc Gia : Portugal
Các mã của mạng Porto bao gồm:

22
535
14. Portugal 351
1164
15. Puerto Rico 1787
469
16. Puerto Rico 1939
469
Tìm theo mã hoặc tên quốc gia:

  Chú ý:
      - Giá trên chưa bao gồm VAT
      - Click vào mục tên vùng để biết chi tiết các mạng trong quốc gia đó
      - Vui lòng theo dõi bảng giá thường xuyên để có những thông tin cập nhật mới nhất

Bản quyền thông tin thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone)