iFoneVNN: Gía cước gọi quốc tế iFone VNN siêu rẻ chỉ 270đống/phút gọi đi Mỹ| Thẻ gọi điện thoại quốc tế giá rẻ iFoneVNN
Trang chủ | Sản phẩm | Giá cước | Đại lý | Hỗ trợ Hôm nay: 08-12-2023 
  Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống [Đăng nhập]       English
 
Giới thiệu
Đăng ký
Nạp tiền vào tài khoản
Tải phần mềm
Hướng dẫn sử dụng
Thông báo
Khuyến mãi
Bảng giá cước iFone VNN
  Mỹ 330 330
  Canada 330 330
  Úc 450 4330
  Trung Quốc 330 330
  Pháp 390 3120
  Anh 340 3050
  Hồng Kông 440 250
  Hàn Quốc 500 1200
  Malaysia 500 520
  Singapore 310 310
  Thái Lan 390 390
Đơn vị: đồng/phút
(đã bao gồm VAT)
Xem toàn bộ  
  Giá cước
 
 
STT Quốc gia Mã quốc gia Tên vùng Giá cước
VNĐ/Phút
1. East Timor 670
34290
2. Ecuador 593
Ambato Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Ambato bao gồm:

3
3240
3. Ecuador 593
Cuenca - Etapa Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Cuenca - Etapa bao gồm:

740
3240
4. Ecuador 593
Cuenca - Etapa Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Cuenca - Etapa bao gồm:

720, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 728, 741
3838
5. Ecuador 593
Cuenca - Pacifitel Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Cuenca - Pacifitel bao gồm:

7
3240
6. Ecuador 593
Esmeraldas Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Esmeraldas bao gồm:

6
3240
7. Ecuador 593
Guayaquil Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Guayaquil bao gồm:

4
3240
8. Ecuador 593
Manta Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Manta bao gồm:

5
3240
9. Ecuador 593
Mobile - Alegro Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Mobile - Alegro bao gồm:

820, 821, 822, 823, 824, 96
7100
10. Ecuador 593
Mobile - Movistar Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Mobile - Movistar bao gồm:

83, 84, 87, 925, 926, 927, 928, 929, 95, 98, 990, 992, 997, 998, 999
6480
11. Ecuador 593
Mobile - Porta Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Mobile - Porta bao gồm:

80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 920, 921, 922, 923, 924, 93, 94, 97, 991, 993, 994, 995, 996
6480
12. Ecuador 593
Quito Quốc Gia : Ecuador
Các mã của mạng Quito bao gồm:

2
3240
13. Ecuador 593
3240
14. Egypt 20
Cairo Quốc Gia : Egypt
Các mã của mạng Cairo bao gồm:

2
3573
15. Egypt 20
Mobile Quốc Gia : Egypt
Các mã của mạng Mobile bao gồm:

10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19
3240
16. Egypt 20
Mobile - Etisalat Quốc Gia : Egypt
Các mã của mạng Mobile - Etisalat bao gồm:

152
3240
17. Egypt 20
Mobile - Mobinil Quốc Gia : Egypt
Các mã của mạng Mobile - Mobinil bao gồm:

150
3240
18. Egypt 20
Mobile - Vodafone Quốc Gia : Egypt
Các mã của mạng Mobile - Vodafone bao gồm:

151
3240
19. Egypt 20
3479
20. El Salvador 503
CTE Telecom Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng CTE Telecom bao gồm:

22010, 22011, 22012, 22013, 22014, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2209, 2212, 2213, 2214, 2216, 22185, 22186, 22187, 22188, 22189, 222, 2231, 2232, 2234, 2235, 22370, 22371, 22372, 22373, 22374, 22375, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2245, 22460, 22461, 22462, 22463, 22464, 2248, 22490, 22491, 22492, 22493, 22494, 2250, 2251, 2253, 22540, 22541, 22542, 22543, 22544, 2258, 2260, 2261, 22620, 22621, 22622, 22623, 22624, 22625, 22626, 2263, 2264, 2267, 22683, 22684, 22685, 22686, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2276, 2277, 2278, 2279, 22800, 22801, 22802, 22803, 22804, 22805, 22806, 22807, 22808, 2281, 2282, 2284, 2286, 2288, 2289, 229, 23010, 23011, 23012, 23058, 23059, 23067, 23068, 23080, 23081, 2309, 23100, 23101, 23102, 23103, 23104, 23130, 23140, 23141, 23142, 23143, 23144, 2318, 23190, 23191, 23192, 23193, 23194, 23195, 23196, 23214, 23215, 23220, 23221, 23222, 23240, 2325, 2327, 23300, 23301, 23302, 23303, 23304, 23305, 23306, 23307, 23309, 23312, 23313, 23314, 23319, 23320, 23321, 23322, 23323, 23330, 23331, 23332, 23333, 23334, 23335, 23336, 23337, 23339, 2334, 23351, 23352, 23353, 23357, 23359, 23380, 23381, 23382, 23383, 23384, 23385, 23386, 23388, 23389, 23397, 23398, 23399, 23407, 23408, 23409, 23413, 23414, 23420, 23423, 23453, 23454, 23455, 23456, 23457, 23458, 23459, 2346, 23479, 23488, 2349, 23509, 2351, 23529, 23536, 2354, 23560, 23569, 23570, 23600, 23610, 23611, 23620, 23621, 23622, 23623, 23624, 23625, 23626, 23627, 23628, 23650, 23690, 23691, 2372, 23765, 23780, 23781, 2379, 23820, 23821, 23822, 23823, 23824, 23842, 23843, 23844, 23863, 2389, 2393, 23959, 23963, 23967, 23988, 2399, 2401, 2402, 24080, 24081, 24082, 24083, 24084, 24085, 24130, 24131, 24132, 24133, 24134, 24174, 24180, 24181, 2420, 2421, 24220, 24221, 2429, 24330, 24370, 2440, 24410, 24411, 24412, 24413, 24414, 24415, 24416, 24417, 24418, 24420, 24430, 24431, 24440, 24441, 2445, 24469, 2447, 2448, 24490, 24491, 24492, 24500, 24501, 24502, 24503, 24504, 24505, 2451, 2452, 24530, 24531, 24535, 24536, 24575, 24609, 24610, 24611, 24612, 24649, 24679, 24692, 24693, 24700, 24715, 24723, 24737, 24738, 24739, 2483, 2484, 2487, 25030, 25031, 25032, 25033, 2510, 2511, 2519, 252, 26040, 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26085, 26102, 26110, 26111, 26130, 26140, 26160, 26161, 26182, 26186, 26190, 26191, 26194, 26199, 26220, 26221, 26222, 26223, 26224, 2624, 26264, 26265, 26266, 26267, 26270, 26274, 26275, 26276, 26278, 26280, 26281, 26282, 26283, 26284, 26295, 26308, 26320, 26321, 26322, 26323, 26324, 26325, 26337, 26338, 26339, 2639, 26411, 26412, 26413, 26414, 2645, 26470, 26477, 26480, 26490, 26494, 26495, 26497, 26499, 2650, 26510, 26520, 26540, 26541, 26542, 26543, 26581, 26586, 26588, 26590, 26593, 26595, 26596, 2660, 2661, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 2663, 26642, 26644, 2665, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677, 26678, 2668, 2669, 2671, 2680, 2681, 26820, 26821, 26822, 26823, 26824, 2683, 26870, 26871, 26872
5060
21. El Salvador 503
Digicel fixed Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng Digicel fixed bao gồm:

22855, 23430, 23431, 23432, 23433, 23434, 24230, 24231, 24232, 24233, 24234, 2504, 26430, 26431, 26432, 26433, 26434
4680
22. El Salvador 503
GCA Fixed Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng GCA Fixed bao gồm:

2230, 22560, 22561, 22562, 22563, 23260, 23261, 23262, 23263, 23264, 2426, 2480, 2670
4680
23. El Salvador 503
Mobile - Digicel SA Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng Mobile - Digicel SA bao gồm:

73, 74, 776, 777, 797
6125
24. El Salvador 503
Mobile - Personal Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng Mobile - Personal bao gồm:

2100, 2101, 2102, 2103, 21040, 21041, 21042, 21043, 21044, 22663, 22664, 22665, 22666, 22667, 2300, 23013, 23014, 23015, 23016, 23017, 23018, 23019, 23050, 23051, 23052, 23053, 23054, 23055, 23056, 23057, 23064, 23065, 23066, 23105, 23106, 23107, 23108, 23109, 23131, 23132, 23133, 23134, 23135, 23136, 23137, 23138, 23139, 23197, 23198, 23199, 2323, 2355, 2411, 24125, 24126, 24127, 24128, 24129, 24135, 24136, 24137, 24138, 24139, 2415, 2416, 24175, 24176, 24177, 24178, 24179, 2455, 2502, 2512, 26080, 26081, 26082, 26083, 26084, 26105, 26106, 26107, 26108, 26109, 26131, 26132, 26133, 26134, 26135, 26136, 26137, 26138, 26139, 26141, 26145, 26146, 26147, 26148, 26149, 2615, 2634, 2656, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 70700, 708, 709, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 774, 775, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 785, 786, 795, 796, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989
6390
25. El Salvador 503
Mobile - Telefonica Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng Mobile - Telefonica bao gồm:

2200, 2202, 2210, 2211, 22180, 22181, 22182, 22183, 22184, 22197, 22198, 2233, 2236, 22376, 22377, 22378, 22379, 2238, 2244, 22470, 22471, 22472, 22473, 22474, 22475, 22476, 22545, 22546, 22547, 22548, 22549, 22564, 22565, 22566, 22567, 22568, 22569, 2257, 22590, 22591, 22592, 22593, 22594, 22595, 22597, 22598, 22599, 22627, 22628, 22687, 22688, 2275, 2287, 2302, 23120, 23121, 23122, 23123, 23124, 23148, 23149, 23160, 23161, 23162, 23163, 23164, 2328, 2329, 23360, 23361, 23362, 23410, 23411, 23412, 23440, 23441, 23442, 23443, 23444, 23659, 2366, 2367, 2373, 23740, 23741, 23750, 23751, 23800, 23801, 23830, 23831, 23900, 23901, 23902, 2405, 2414, 2427, 2430, 2431, 2434, 24385, 24560, 24561, 24562, 24563, 24564, 24710, 24730, 2479, 2489, 2513, 2514, 2516, 2517, 25185, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 25386, 2600, 2601, 2612, 2620, 2631, 2635, 26400, 26401, 26402, 2677, 2678, 2679, 70701, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 770, 771, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 781, 782, 783, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 799
5968
26. El Salvador 503
Mobile - Telemovil Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng Mobile - Telemovil bao gồm:

2121, 22015, 22016, 22017, 22018, 22019, 22075, 22076, 22077, 22078, 22079, 2208, 22465, 22466, 22467, 22468, 22469, 22809, 2304, 23165, 23166, 23167, 23168, 23169, 23175, 23176, 23177, 23178, 23179, 23374, 23920, 2397, 2403, 2404, 24750, 24751, 24752, 24753, 24754, 2497, 2500, 2501, 2505, 25060, 25061, 25062, 25063, 25064, 2507, 2508, 2509, 2555, 2603, 2609, 2623, 26750, 26751, 26752, 26753, 26754, 2697, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 75, 772, 773, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794
6158
27. El Salvador 503
On-net Fixed Quốc Gia : El Salvador
Các mã của mạng On-net Fixed bao gồm:

2050, 2113, 22050000, 22070, 22071, 22072, 22073, 22074, 22151, 22152, 22153, 22154, 22155, 22156, 22157, 22158, 22159, 22170, 22171, 22172, 22173, 22174, 22175, 22176, 22177, 22178, 22179, 22196, 22477, 22478, 22479, 22495, 22496, 22497, 22498, 22499, 22520, 22521, 22522, 22523, 22524, 22525, 22526, 22527, 22528, 22529, 22550, 22551, 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22596, 22650, 22651, 22652, 22653, 22654, 22655, 22656, 22657, 22658, 22659, 22660, 22661, 22662, 22668, 22669, 22681, 22682, 22689, 22690, 22692, 22693, 22694, 22695, 22696, 22697, 22698, 22699, 22830, 22831, 22832, 22833, 22834, 22835, 22836, 22837, 22838, 22839, 22850, 22851, 22852, 22853, 22854, 23060, 23061, 23062, 23063, 2307, 23110, 23111, 23112, 23119, 23129, 23146, 23152, 23153, 23154, 23155, 23156, 23157, 23158, 23159, 23317, 23329, 23370, 23379, 23400, 23580, 23608, 23609, 23640, 23680, 23700, 23770, 23785, 23850, 23855, 23940, 23941, 23950, 2406, 24070, 24090, 24091, 24092, 24100, 24101, 24102, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 24120, 24121, 24122, 24123, 24250, 24251, 24252, 24280, 24281, 24282, 24620, 24629, 24650, 24651, 24660, 24680, 24709, 24810, 24811, 2482, 25069, 26050, 2606, 26070, 26250, 26251, 26252, 26253, 26254, 26380, 26440, 26441, 26760, 26761, 26762, 26763, 26877, 26878, 26879, 26882, 26885
5987
28. El Salvador 503
4680
29. Equatorial Guinea 240
Mobile Quốc Gia : Equatorial Guinea
Các mã của mạng Mobile bao gồm:

2, 5, 6, 7
8434
30. Equatorial Guinea 240
8169
Tìm theo mã hoặc tên quốc gia:

  Chú ý:
      - Giá trên chưa bao gồm VAT
      - Click vào mục tên vùng để biết chi tiết các mạng trong quốc gia đó
      - Vui lòng theo dõi bảng giá thường xuyên để có những thông tin cập nhật mới nhất

Bản quyền thông tin thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone)