Tìm kiếm theo Tên Quốc Gia. Hãy nhập tên quốc gia.

(*) Lưu ý: Hổ trợ tốt nhất với Trình duyệt Firefox - Chrome - Safari.
  Loading...

Tìm kiếm theo Mã Quốc Gia. Hãy nhập mã quốc gia.

(*) Lưu ý: Hổ trợ tốt nhất với Trình duyệt Firefox - Chrome - Safari.
  Loading...
Quốc Gia Mã Quốc Gia Tên Mạng Các đầu số của nhà Mạng Đơn Giá (VNĐ/Block 6s)

No Results

Afghanistan 93 Mobile - AT 75 590
Afghanistan 93 Mobile - AWCC 70 590
Afghanistan 93 Mobile - Areeba 77 590
Afghanistan 93 Mobile - Etisalat 78 590
Afghanistan 93 Mobile - Rosham 79 590
Afghanistan 93 550
Albania 355 Mobile - AMC 68 558
Albania 355 Mobile - Eagle 67 558
Albania 355 Mobile - Vodafone 69 558
Albania 355 Tirane 424, 423, 422 285
Albania 355 285
Algeria 213 Algiers 21 326
Algeria 213 Mobile - Mobilis 66, 69 680
Algeria 213 Mobile - Orascom 79, 77 680
Algeria 213 Mobile - Wataniya 55 680
Algeria 213 Mobile-Wataniya 56 680
Algeria 213 326
American Samoa 1684 285
Andorra 376 Mobile 3, 6, 4 495
Andorra 376 250
Angola 244 Mobile - Movicel 91 360
Angola 244 Mobile - Unitel 92, 93 360
Angola 244 320
Anguilla 1264 Mobile - Digicel 581, 582, 584, 583 560
Anguilla 1264 Mobile - Other 235, 537, 729, 469, 476, 536, 538, 543, 772, 539 560
Anguilla 1264 320
Antarctica and Islands 672 Norfolk Island 3 4185
Antarctica and Islands 672 7884
Antigua and Barbuda 1268 Mobile 72, 464, 77, 78, 764 360
Antigua and Barbuda 1268 345
Argentina 54 Buenos Aires 11 178
Argentina 54 Mobile 9 760
Argentina 54 Mobile - Buenos Aires 911 760
Argentina 54 178
Armenia 374 Mobile - Armentel GSM 99, 91 480
Armenia 374 Mobile - Nagorny Karabakh 97 480
Armenia 374 Mobile - VivaCell 77, 98, 93, 94 480
Armenia 374 Yerevan 10 480
Armenia 374 320
Aruba 297 Mobile - Digicel 73, 74 550
Aruba 297 Mobile - Other 56, 96, 59, 99 550
Aruba 297 Mobile - Setar 66, 69 550
Aruba 297 268
Ascension Island 247 2952
Australia 61 Adelaide 883, 884, 881, 882 150
Australia 61 Brisbane 73 150
Australia 61 Canberra 261, 262 150
Australia 61 Melbourne 39, 38 150
Australia 61 Mobile 16, 4 345
Australia 61 Mobile - Hutchinson 425, 430, 433 345
Australia 61 Mobile - Optus 434, 412, 421, 432, 422, 423, 431, 468, 435, 466, 401, 402, 403, 411, 413 345
Australia 61 Mobile - Telstra 419, 429, 4885, 428, 448, 400, 417, 427, 437, 458, 4880, 4884, 4889, 439, 447, 457, 4887, 418, 4882, 407, 408, 409, 438, 4886, 4881, 4883 345
Australia 61 Mobile - Vodafone 405, 424, 4208, 451, 4206, 4209, 449, 4202, 406, 410, 415, 4204, 4205, 416, 450, 414, 404, 4203, 4207 345
Australia 61 Mobile-Telstra 4444 345
Australia 61 Perth 894, 86, 893, 892 150
Australia 61 Satellite Services 147, 145 345
Australia 61 Sydney 29, 28 150
Australia 61 150
Austria 43 Mobile - Hutchison 3G 660, 678 325
Austria 43 Mobile - Mobilkom A1 664, 69989, 69988, 688, 680 325
Austria 43 Mobile - One 699 325
Austria 43 Mobile - Other 681 325
Austria 43 Mobile - T-Mobile 676, 677, 650 325
Austria 43 Mobile Truck Locator Service 123009, 12288 325
Austria 43 Premium numbers 810, 820, 730, 711, 740 740
Austria 43 Special Service 720, 780 196
Austria 43 Vienna 1 196
Austria 43 196
Azerbaijan 994 Baku 12 530
Azerbaijan 994 Mobile 44, 50, 60, 70, 77, 51, 55, 40 655
Azerbaijan 994 410
Bahamas 1242 208
Bahrain 973 Batelco Fixed 17 305
Bahrain 973 Mena Telecom WIMAX 77 305
Bahrain 973 Mobile - Batelco 383, 388, 39 305
Bahrain 973 Mobile - Batelco Paging 3948, 3949, 3936, 3939, 39561, 3937, 3938, 3951, 39562, 3935, 3950, 39560 305
Bahrain 973 Mobile - MTC 377, 36 305
Bahrain 973 Other Local Operators 161, 160, 165, 166, 133, 135 305
Bahrain 973 305
Bangladesh 880 Chittagong 31 240
Bangladesh 880 Dhaka 2 240
Bangladesh 880 Mobile 1 240
Bangladesh 880 Sylhet 821 240
Bangladesh 880 240
Barbados 1246 Mobile - CW 24, 52, 252, 449, 446, 448, 45, 251, 253, 250, 254, 23, 447 520
Barbados 1246 Mobile - Digicel 26, 258, 531, 83, 256, 530, 533, 82, 257, 259, 532, 534 520
Barbados 1246 350
Belarus 375 Minsk 173, 175, 172 540
Belarus 375 Mobile 295, 44, 293, 294, 296, 297, 256, 259, 299, 292, 298, 291, 33, 257 635
Belarus 375 540
Belgium 32 Mobile - Base 48 485
Belgium 32 Mobile - Mobistar 49 360
Belgium 32 Mobile - Proximus 47 360
Belgium 32 Personal Numbers 70 150
Belgium 32 Service Numbers 78 150
Belgium 32 Telenet Areas 5649, 5789, 5861, 7169, 8288, 8780, 1328, 1329, 1536, 1537, 1563, 1566, 1567, 1688, 3283, 3292, 3295, 3296, 4288, 5162, 5252, 5279, 5480, 5580, 5859, 5889, 6188, 6585, 6750, 6888, 7835, 8489, 8923, 9026, 9036, 9038, 71948, 1171, 1174, 1222, 1288, 1327, 1471, 1472, 1474, 1689, 1920, 1988, 3297, 3689, 5065, 5070, 5152, 5342, 5343, 5388, 5560, 5688, 5737, 5862, 5942, 5943, 5944, 5989, 6489, 6550, 8006, 8589, 8689, 8921, 8922, 9006, 9279, 9330, 1020, 1089, 1220, 1330, 1389, 1466, 1470, 1475, 1643, 2473, 3294, 4244, 5064, 5088, 5145, 5182, 5255, 5863, 6088, 6160, 6364, 6389, 6450, 6766, 6869, 6889, 6970, 7069, 8069, 8150, 8488, 8586, 8588, 8688, 8920, 9335, 1141, 1589, 1989, 2418, 2429, 2889, 3299, 5073, 5090, 5153, 5189, 5251, 5253, 5256, 5338, 5340, 5424, 5690, 5736, 5788, 6950, 8485, 8750, 8924, 9328, 1044, 1176, 1388, 3289, 3293, 3298, 5069, 5143, 5257, 5369, 5423, 5561, 5644, 6388, 6980, 8283, 8384, 8389, 8980, 9324, 9329, 9332, 1172, 1175, 1325, 1326, 1473, 1535, 1684, 3336, 3337, 4389, 5169, 5250, 5288, 5339, 5425, 5488, 5559, 5562, 5860, 5941, 6061, 6089, 6780, 8169, 8687, 8925, 9016, 9097, 9334, 9350, 71949, 230, 1221, 1289, 1489, 1564, 1588, 2310, 3290, 3333, 3338, 5068, 5144, 5180, 5188, 5254, 5588, 5632, 5647, 5735, 5888, 5940, 5988, 6189, 6463, 6589, 7167, 7737, 8050, 8081, 8180, 8289, 8388, 8757, 8988, 9331, 9336, 1191, 1533, 1534, 1565, 1641, 1685, 1686, 1690, 2408, 2444, 3288, 3345, 5066, 5067, 5160, 5181, 5341, 5426, 5628, 5629 150
Belgium 32 Versatel Areas 1075, 1076, 1156, 2610, 3613, 4322, 5775, 5875, 6553, 8005, 8575, 2608, 2613, 2614, 3612, 5275, 5461, 6474, 7075, 8675, 9035, 1975, 5361, 5575, 7190, 1275, 1674, 3610, 6774, 9025, 9261, 9262, 1574, 4276, 5175, 5674, 6375, 8375, 8974, 9351, 2609, 3609, 4274, 6574, 8166, 8475, 8775, 9005, 1476, 2612, 3611, 5074, 5761, 5961, 6175, 7194, 8075, 9015, 1375, 2611, 3608, 6075, 6875, 6975, 8275 150
Belgium 32 150
Belize 501 Mobile 6 589
Belize 501 550
Benin 229 Mobile - BBCOM 93 445
Benin 229 Mobile - Globacom 99 570
Benin 229 Mobile - Libercom 90 445
Benin 229 Mobile - MTN 97, 96 445
Benin 229 Mobile - Telecel 95, 98, 94 445
Benin 229 Mobile-MTN 66 445
Benin 229 425
Bermuda 1441 280
Bhutan 975 450
Bolivia 591 Cochabamba 44 355
Bolivia 591 Cochabamba - Rural 44903, 44137, 44907, 4492, 4498, 44136, 44646, 44139, 44627, 44628, 44904, 44908, 44909, 4491, 44134, 44629, 44645, 44902, 4434, 4457, 4493, 4499, 44905, 4438, 44133, 44138, 44906, 44940, 44132, 44135 355
Bolivia 591 La Paz 22 355
Bolivia 591 La Paz - Rural 2823, 28218, 28713, 28734, 282003, 286, 2876, 2878, 2879, 22133, 22897, 28732, 282001, 282004, 283, 285, 2822, 22139, 22598, 28216, 28736, 2829, 28710, 28712, 282000, 2824, 28217, 28219, 28733, 28738, 2827, 2870, 2874, 2877, 22132, 22134, 22135, 22138, 22895, 22896, 22899, 28711, 28735, 28737, 282002, 284, 2825, 2826, 22137, 22898, 28739, 2828, 2875, 22136, 28215, 28714, 28731 355
Bolivia 591 Mobile 7 395
Bolivia 591 Mobile - Entel 72, 73, 74, 71 395
Bolivia 591 Mobile - Nuevatel 60, 79, 70 395
Bolivia 591 Mobile - Telecel 76, 77 395
Bolivia 591 Rural 266, 2584, 2592, 2597, 2691, 3472, 3482, 3838, 4638, 4672, 4680, 4684, 4699, 26132, 26136, 26138, 34158, 34226, 34228, 34229, 34653, 38302, 38306, 38960, 46133, 46193, 46491, 46936, 46937, 261990, 346578, 346579, 384295, 397, 2693, 3473, 3474, 3477, 3478, 3479, 3483, 3837, 3852, 3893, 4633, 4679, 26214, 26317, 26318, 34160, 34654, 34655, 34658, 34704, 38304, 38431, 46300, 46517, 46965, 46969, 261982, 261994, 267, 388, 2589, 2590, 2635, 3480, 3831, 3894, 4634, 4635, 4639, 4653, 4655, 4697, 26135, 26315, 26316, 34155, 34159, 34650, 38309, 46301, 46315, 46933, 46939, 46963, 346575, 386, 2582, 2594, 2639, 3471, 3836, 3855, 26137, 26216, 26217, 34157, 34225, 34705, 34706, 34709, 38307, 46319, 46502, 46519, 46932, 46934, 261987, 261989, 261991, 346576, 346577, 384294, 28, 265, 268, 2583, 2585, 2595, 2596, 2638, 2694, 3481, 3832, 3853, 3892, 3932, 4632, 4636, 4637, 4659, 4677, 26133, 26139, 26219, 34156, 34227, 34651, 34702, 46134, 46136, 46137, 46490, 46516, 46871, 261983, 261986, 261988, 261992, 384293, 264, 387, 2588, 2593, 2633, 2636, 3476, 3825, 3851, 3856, 3858, 3859, 3890, 3895, 4629, 4652, 4657, 4678, 4681, 4683, 26215, 26319, 38303, 38961, 46138, 46515, 46870, 46938, 46962, 261980, 261984, 346574, 384299, 395, 2586, 2637, 3833, 3834, 3835, 3857, 4647, 4654, 4658, 4682, 4685, 4686, 4698, 34707, 34850, 34851, 46139, 46194, 46316, 46318, 46518, 46935, 46961, 46964, 46968, 261981, 261993, 26218, 364, 2587, 2591, 2632, 2634, 2690, 2692, 3475, 3484, 3839, 3854, 3891, 4656, 26134, 26302, 34652, 34659, 34703, 34708, 38305, 38308, 46132, 46135, 46195, 46302, 46317, 46966, 46967, 261985 355
Bolivia 591 Santa Cruz 33 355
Bolivia 591 Santa Cruz - Rural 341, 39306, 39630, 39723, 338539, 3929, 3933, 3975, 33762, 36477, 39309, 39629, 39669, 39727, 338418, 338528, 3977, 3978, 33133, 39308, 39725, 39726, 39729, 338409, 338529, 338838, 3966, 33136, 33137, 33760, 39401, 338228, 338229, 338839, 3964, 3973, 3976, 33132, 33134, 39722, 338408, 338419, 338538, 398, 3979, 33138, 33139, 33761, 39400, 39728, 338848, 338849, 3974, 33135, 39307, 39724, 338238, 338239 355
Bolivia 591 355
Bosnia 387 BHT 3220, 3244, 3260, 3531, 3532, 3556, 3559, 3628, 3673, 3730, 3733, 3737, 3738, 3754, 4950, 4952, 55992, 3241, 3269, 3273, 3278, 3370, 3375, 3533, 3569, 3577, 3580, 3655, 3659, 3671, 3729, 3741, 3751, 3752, 3755, 3768, 3829, 3851, 334, 3027, 3051, 3052, 3243, 3255, 3266, 3277, 3377, 3538, 3566, 3570, 3574, 3576, 3578, 3582, 3589, 3650, 3651, 3656, 3735, 3748, 3749, 3777, 3879, 3882, 4959, 336, 3024, 3050, 3054, 3261, 3268, 3274, 3282, 3285, 3562, 3564, 3565, 3579, 3581, 3658, 3722, 3771, 3788, 332, 3020, 3083, 3245, 3284, 3287, 3372, 3534, 3555, 3557, 3563, 3587, 3588, 3674, 3736, 3766, 31511, 352, 3026, 3059, 3061, 3224, 3242, 3267, 3380, 3629, 3657, 3739, 3753, 3769, 3822, 3259, 3265, 3272, 3286, 3371, 3376, 3378, 3536, 3561, 3571, 3572, 3585, 3586, 3672, 3731, 3732, 3025, 3028, 3029, 3053, 3056, 3222, 3240, 3373, 3389, 3530, 3539, 3554, 3575, 3675, 3742, 3747, 3767, 3772, 3823, 3824, 4951, 4958, 54911 345
Bosnia 387 HT Mostar 56991, 59991, 3070, 3073, 3079, 3080, 3174, 3176, 3289, 3431, 3631, 3664, 3677, 4974, 3482, 3633, 3635, 3689, 4975, 33901, 35901, 50991, 55991, 58991, 3171, 3424, 3435, 3485, 3966, 3968, 3969, 52991, 53991, 57991, 3087, 3173, 3420, 3638, 3681, 3967, 3970, 3983, 3064, 3175, 3427, 3436, 3665, 3678, 3971, 3065, 3179, 3422, 3639, 3644, 3648, 3680, 3682, 3687, 51991, 3049, 3426, 3481, 3634, 3688, 3984, 3985, 51901, 3071, 3177, 3288, 3632, 3637, 3685, 3686, 3938, 37901 345
Bosnia 387 Mobile - BHT 61, 62 620
Bosnia 387 Mobile - Eronet 63 620
Bosnia 387 Mobile - TS 65, 66 620
Bosnia 387 Srpske 33983, 36981, 37981, 30481, 31481, 33981, 33982, 34481, 35481, 493, 5, 34483, 38481, 39481, 492, 494, 32481 345
Bosnia 387 345
Botswana 267 Mobile 7 495
Botswana 267 320
Brazil 55 Belem 913, 912, 910, 911, 915, 914 215
Brazil 55 Belo Horizonte 31 215
Brazil 55 Brasilia 612, 613, 610, 614, 615, 611 215
Brazil 55 Campinas 195, 190, 192, 193, 191, 194 215
Brazil 55 Campo Grande 674, 672, 670, 671, 673, 675 215
Brazil 55 Cuiaba 655, 650, 651, 652, 653, 654 215
Brazil 55 Curitiba 41 215
Brazil 55 Florianapolis 480, 484, 481, 483, 482, 485 215
Brazil 55 Fortaleza 853, 854, 855, 851, 852, 850 215
Brazil 55 Goiania 62 215
Brazil 55 Governador Valadares 33 215
Brazil 55 Ilheus 733, 735, 730, 732, 731, 734 215
Brazil 55 Joao Pessoa 830, 834, 835, 832, 833, 831 215
Brazil 55 Joinville 472, 474, 470, 471, 475, 473 215
Brazil 55 Jundiai 114 215
Brazil 55 Londrina 43 215
Brazil 55 Maceio 821, 822, 824, 825, 820, 823 215
Brazil 55 Manaus 922, 923, 921, 924, 925, 920 215
Brazil 55 Maringa 44 215
Brazil 55 Mobile - Belo Horizonte 319, 318, 316, 317 358
Brazil 55 Mobile - Brasilia 617, 616, 619, 618 358
Brazil 55 Mobile - Campinas 198, 196, 199, 197 358
Brazil 55 Mobile - Cuiaba 656, 659, 658 358
Brazil 55 Mobile - Curitiba 417, 416, 418, 419 358
Brazil 55 Mobile - Florianopolis 487, 486, 489, 488 358
Brazil 55 Mobile - Fortaleza 858, 856, 857, 859 358
Brazil 55 Mobile - Goiania 626, 628, 629, 627 358
Brazil 55 Mobile - Governador Valadares 336, 337, 338, 339 358
Brazil 55 Mobile - Other 167, 178, 189, 228, 328, 378, 389, 437, 499, 516, 547, 557, 637, 638, 679, 687, 689, 759, 868, 869, 917, 968, 976, 979, 987, 138, 148, 229, 287, 426, 427, 446, 456, 476, 479, 536, 546, 639, 669, 676, 796, 827, 847, 848, 876, 879, 929, 938, 946, 949, 969, 988, 999, 166, 179, 226, 329, 386, 468, 558, 657, 666, 688, 799, 839, 886, 896, 919, 928, 997, 128, 137, 147, 149, 187, 247, 286, 326, 377, 438, 447, 457, 497, 539, 736, 739, 747, 778, 797, 836, 846, 878, 937, 939, 947, 958, 966, 126, 146, 227, 379, 448, 458, 459, 498, 537, 556, 649, 686, 748, 757, 758, 776, 786, 829, 877, 889, 898, 959, 989, 129, 288, 289, 388, 428, 429, 439, 496, 548, 549, 559, 678, 697, 737, 749, 779, 798, 828, 837, 849, 927, 967, 996, 127, 139, 168, 169, 176, 188, 376, 387, 466, 477, 517, 636, 646, 648, 668, 738, 746, 838, 887, 897, 899, 926, 948, 956, 136, 177, 186, 246, 248, 249, 327, 357, 436, 449, 467, 469, 478, 538, 647, 667, 677, 756, 777, 826, 866, 867, 888, 916, 918, 936, 957, 977, 978, 986, 998 358
Brazil 55 Mobile - Pocos de Caldas 359, 358, 356 358
Brazil 55 Mobile - Porto Alegre 519, 518 358
Brazil 55 Mobile - Porto Velho 696, 698, 699 358
Brazil 55 Mobile - Recife 818, 817, 819, 816 358
Brazil 55 Mobile - Rio de Janeiro 217, 216, 219, 218 358
Brazil 55 Mobile - Salvador 719, 716, 718, 717 358
Brazil 55 Mobile - Sao Paulo 119, 116, 118, 117 358
Brazil 55 Mobile - Sorocaba 157, 158, 159, 156 358
Brazil 55 Mobile - Uberlandia 346, 349, 348, 347 358
Brazil 55 Mobile - Vitoria 276, 277, 278, 279 358
Brazil 55 Natal 840, 844, 845, 841, 843, 842 215
Brazil 55 Pocos de Caldas 355, 350, 351, 354, 352, 353 215
Brazil 55 Ponta Grossa 42 215
Brazil 55 Porto Alegre 51 215
Brazil 55 Porto Velho 69 215
Brazil 55 Recife 81 215
Brazil 55 Rio de Janeiro 21 215
Brazil 55 Salvador 712, 711, 715, 710, 713, 714 215
Brazil 55 Santos 130, 131, 133, 135, 134, 132 215
Brazil 55 Sao Jose dos Campos 125, 121, 122, 123, 120, 124 215
Brazil 55 Sao Luis 983, 982, 984, 985 215
Brazil 55 Sao Paulo 11 215
Brazil 55 Sorocaba 154, 151, 150, 153, 152, 155 215
Brazil 55 Uberlandia 342, 343, 344, 345 215
Brazil 55 Vitoria 275, 274, 273, 270, 272, 271 215
Brazil 55 215
British Virgin Islands 1284 Mobile 341, 343, 345, 444, 543, 302, 445, 541, 303, 340, 346, 4966, 4967, 4968, 342, 499, 542, 4969, 300, 443, 540, 301, 440, 441, 544, 4960, 442, 347, 446, 4689 620
British Virgin Islands 1284 355
Brunei 673 285
Bulgaria 359 Mobile - Globul 89 820
Bulgaria 359 Mobile - Mobiltel 88 820
Bulgaria 359 Mobile - Vivatel 87 820
Bulgaria 359 Mobile-Mobiltel 988, 989 820
Bulgaria 359 Other Local Operators 349, 429, 845, 929, 5547, 385, 3615, 529, 669, 735, 789, 5509, 97170, 24, 625, 685, 765, 865, 3015, 4315, 5549, 7459, 9739, 71284, 74999, 445, 469, 6015, 7019, 39131, 585, 649, 949, 965, 71285, 569, 74439, 325, 549, 825, 5795, 6759 265
Bulgaria 359 Sofia 2 265
Bulgaria 359 265
Burkina Faso 226 Mobile - Celtel 76, 75 835
Burkina Faso 226 Mobile - Other 70, 78, 71 835
Burkina Faso 226 Mobile-Telmob 72 835
Burkina Faso 226 Mobile-Zain 74 835
Burkina Faso 226 745
Burundi 257 Mobile 78, 77, 76, 79, 71 360
Burundi 257 360
Cambodia 855 Mobile 1 230
Cambodia 855 240
Cameroon 237 Mobile - MTN 7 815
Cameroon 237 Mobile - Orange 9 815
Cameroon 237 575
Canada 1 Alberta Northern 780 135
Canada 1 Alberta Southern 403 135
Canada 1 British Colombia 250 135
Canada 1 British Columbia Lower Mainland 604 135
Canada 1 British Columbia Mainland 778 135
Canada 1 Manitoba 204 135
Canada 1 Montreal 514 135
Canada 1 Montreal Metro 450 135
Canada 1 Ontario Eastern 343, 613 135
Canada 1 Ontario Golden Horseshoe 01 905 135
Canada 1 Ontario Southern 519 135
Canada 1 Toronto 01 647 135
Canada 1 Toronto 02 416 135
Canada 1 Yukon Territory 867 135
Canada 1 135
Cape Verde Islands 238 Mobile 189, 9 1010
Cape Verde Islands 238 735
Cayman Islands 1345 Mobile - CandW 646, 917, 922, 924, 925, 926, 617, 919, 936, 249, 629, 647, 929, 916, 938, 645, 927, 928, 937, 939, 229, 616, 625, 649, 923 660
Cayman Islands 1345 Mobile - Digicel 545, 526, 546, 547, 549, 517, 527, 32, 514, 525, 516, 529, 548 660
Cayman Islands 1345 330
Central African Republic 236 Mobile 77, 72, 75, 70 1195
Central African Republic 236 1356
Chad 235 Mobile - Celtel 3, 6 780
Chad 235 Mobile - Other 7 780
Chad 235 Mobile - Tigo 9 780
Chad 235 592
Chile 56 Mobile 9, 88 285
Chile 56 Santiago 2 245
Chile 56 245
China 86 Mobile 186, 188, 13, 187, 189 135
China 86 135
Colombia 57 Armenia 6737, 6744, 6745, 6739, 6749, 6736, 6740, 6746, 6748, 6741, 6738, 6747 205
Colombia 57 Barranquilla 534, 537, 533, 536, 538, 535, 532 205
Colombia 57 Bogota 16, 13, 14, 17, 12, 15 205
Colombia 57 Bucaramanga 764, 763, 7616, 76914, 76909, 765, 76913, 767, 768, 7617, 76907, 76908 205
Colombia 57 Cali 288, 24, 289, 25, 23, 26 205
Colombia 57 Cartagena 565, 5681, 566, 5680, 567 205
Colombia 57 Manizales 687, 6898, 680, 688, 6897, 6899 205
Colombia 57 Medellin 42, 43, 44, 45 205
Colombia 57 Mobile 3 275
Colombia 57 Mobile - Avantel 350 275
Colombia 57 Mobile - Comcel 310, 321, 311, 313, 320, 312, 314 275
Colombia 57 Mobile - Movistar 317, 315, 318, 316 275
Colombia 57 Mobile - Tigo 301, 300, 304 275
Colombia 57 Palmira 2272, 2273, 2287, 228312, 2275, 22807, 22830, 228311, 2281, 2271, 2286, 22760, 228310, 2270, 22808, 22809, 2274, 22761 205
Colombia 57 Pereira 635161, 635162, 634032, 633, 631, 632, 635160, 634000, 634004 205
Colombia 57 205
Comoros 269 Mobile 3 1450
Comoros 269 1185
Congo 242 Mobile - Celtel 7, 5 1295
Congo 242 Mobile - MTN 6 1295
Congo 242 Mobile - Warid 4 1295
Congo 242 1369
Congo (DR) 243 Mobile - Celtel 97, 98, 99 1295
Congo (DR) 243 Mobile - Other 84, 85, 89, 78 1295
Congo (DR) 243 Mobile - Vodacom 81, 82 1295
Congo (DR) 243 1369
Cook Islands 682 2395
Costa Rica 506 Mobile 8 285
Costa Rica 506 285
Croatia 385 Mobile - HT Mobile 99, 98 710
Croatia 385 Mobile - Tele2 95 710
Croatia 385 Mobile - VipNet 91, 92 710
Croatia 385 185
Cuba 53 Guantanamo Bay 99 3150
Cuba 53 3150
Cyprus 357 Mobile - Areeba 96 260
Cyprus 357 Mobile - Cytamobile - Vodafone 995, 993, 996, 994 260
Cyprus 357 Mobile - Soeasy 9975, 9977, 9978, 999, 9979, 976, 991, 992, 977, 990, 998, 9974, 9971, 9976 260
Cyprus 357 Mobile-Soeasy 978 260
Cyprus 357 150
Czech Republic 420 Mobile - Cesky Mob 608, 77, 967, 79 360
Czech Republic 420 Mobile - Eurotel 962, 966, 606, 602, 72, 601, 607, 961 360
Czech Republic 420 Mobile - Radiomob 963, 964, 93, 603, 604, 605, 73, 965 360
Czech Republic 420 Prague 2 215
Czech Republic 420 215
Denmark 45 Mobile - H3 G 536 445
Denmark 45 Mobile - Others 6098, 535, 31310, 31314, 31319, 4294, 318, 4285, 4289, 5063, 5064, 314, 31313, 259, 4282, 317, 3130, 3136, 31318, 4295, 501, 502, 315, 316, 3135, 4291, 4287, 31312, 311, 3134, 3137, 31311, 31317, 4290, 312, 3133, 3138, 4288, 5069, 3139, 31315, 31316, 4292, 503, 4281, 4283, 4284, 4286, 5068, 3132, 4293 445
Denmark 45 Mobile - Sonofon 208, 252, 407, 416, 5060, 5066, 5210, 5314, 5316, 5318, 6090, 6097, 5211, 227, 254, 418, 5061, 5233, 5313, 6095, 8181, 226, 257, 258, 319, 409, 505, 608, 5230, 5240, 5244, 5315, 6092, 6094, 6099, 206, 207, 221, 229, 256, 411, 504, 507, 526, 606, 618, 5222, 6091, 6096, 223, 228, 251, 253, 255, 413, 419, 508, 527, 605, 4260, 4270, 4280, 5062, 5220, 5312, 5317, 222, 225, 406, 408, 412, 424, 509, 539, 607, 619, 5067, 5311, 5333, 6093, 7177, 209, 224, 405, 417, 425, 5225, 5310, 7171, 5212, 414, 415, 525, 528, 711, 5065, 5242 445
Denmark 45 Mobile - TDC 617, 2390, 2396, 2399, 5184, 202, 241, 299, 307, 308, 404, 214, 218, 219, 233, 234, 292, 297, 306, 512, 612, 2398, 6140, 211, 213, 235, 242, 244, 249, 302, 714, 6142, 6144, 6147, 6148, 204, 205, 212, 238, 246, 304, 511, 514, 516, 716, 5180, 5182, 6143, 6149, 201, 203, 236, 237, 243, 245, 291, 294, 296, 301, 611, 2392, 5183, 5187, 6141, 231, 247, 305, 402, 613, 615, 713, 2393, 2394, 2397, 5186, 215, 216, 217, 298, 309, 403, 513, 519, 616, 715, 718, 2391, 5181, 5185, 6145, 232, 248, 293, 295, 303, 401, 515, 517 445
Denmark 45 Mobile - Telia 268, 282, 422, 423, 523, 532, 604, 5337, 261, 286, 421, 602, 4278, 5188, 5335, 267, 276, 277, 524, 4276, 4279, 5331, 275, 283, 284, 289, 522, 262, 264, 271, 274, 278, 281, 534, 601, 603, 2395, 4298, 5319, 5332, 5338, 5339, 6146, 287, 288, 521, 4277, 5189, 5330, 5334, 5336, 265, 266, 269, 272, 273, 4297, 4299, 263, 279, 285, 4296 445
Denmark 45 Mobile-H3G 538, 537 445
Denmark 45 Mobile-Sonofon 7170, 7172, 7175, 8182, 7174, 7176 445
Denmark 45 150
Diego Garcia 246 3520
Djibouti 253 1275
Dominica 1767 Mobile - Digicel 616, 614, 611, 613, 615, 612 860
Dominica 1767 Mobile - Other 225, 265, 275, 276, 315, 317, 316, 235, 245, 277, 285, 295 860
Dominica 1767 360
Dominican Republic 1809 Mobile - Centennial 44, 304, 307, 408, 416, 437, 315, 316, 401, 410, 430, 436, 614, 709, 215, 216, 305, 404, 434, 617, 303, 319, 403, 415, 432, 433, 439, 818, 998, 217, 317, 402, 438, 219, 413, 417, 418, 423, 719, 218, 302, 306, 308, 309, 318, 405, 409, 419, 421, 619, 716, 717, 718, 777, 407, 420, 431, 997 360
Dominican Republic 1809 Mobile - Orange 602, 654, 706, 714, 803, 850, 873, 876, 913, 916, 923, 963, 969, 978, 984, 8598, 85990, 85991, 85996, 85997, 660, 815, 816, 820, 854, 856, 889, 909, 915, 917, 964, 977, 989, 713, 801, 802, 804, 851, 886, 904, 906, 919, 935, 968, 974, 85995, 605, 608, 703, 704, 705, 711, 779, 855, 875, 882, 883, 890, 966, 980, 982, 85993, 603, 657, 712, 780, 819, 845, 877, 879, 902, 910, 949, 973, 979, 986, 85992, 607, 609, 610, 627, 653, 846, 847, 848, 849, 852, 858, 878, 881, 914, 918, 924, 931, 958, 972, 988, 85994, 781, 817, 857, 884, 901, 903, 905, 907, 961, 983, 991, 993, 994, 995, 8597, 86, 601, 613, 702, 708, 715, 805, 853, 880, 885, 899, 912, 962, 965, 967, 975, 981, 996 360
Dominican Republic 1809 Mobile - Tricom 204, 280, 310, 343, 348, 355, 624, 944, 4704, 5158, 64, 292, 321, 341, 366, 941, 990, 992, 4701, 324, 628, 874, 946, 999, 342, 344, 629, 631, 651, 932, 940, 945, 4705, 5157, 5159, 293, 322, 340, 630, 635, 929, 943, 282, 323, 326, 327, 634, 637, 659, 928, 939, 4706, 51569, 281, 301, 345, 650, 652, 658, 938, 4702, 325, 632, 639, 656, 942, 4703, 4707, 4708 360
Dominican Republic 1809 Mobile - Verizon 2659, 54293, 264, 353, 359, 424, 426, 456, 665, 670, 674, 723, 727, 767, 772, 773, 776, 783, 827, 838, 2485, 39, 208, 5150, 54290, 268, 283, 313, 354, 357, 427, 451, 458, 506, 519, 543, 615, 672, 697, 721, 729, 756, 757, 778, 2224, 2654, 212, 249, 254, 257, 5450, 267, 351, 356, 383, 406, 463, 465, 474, 478, 481, 507, 520, 662, 751, 754, 774, 775, 785, 787, 796, 829, 839, 843, 952, 953, 2225, 2482, 2486, 2651, 206, 232, 235, 256, 258, 54295, 266, 270, 297, 299, 389, 452, 459, 462, 479, 512, 517, 661, 666, 668, 675, 722, 752, 768, 798, 812, 814, 828, 842, 2480, 2487, 2653, 209, 225, 229, 252, 259, 272, 358, 374, 377, 387, 428, 454, 480, 484, 485, 509, 516, 546, 604, 693, 696, 753, 762, 764, 782, 786, 789, 821, 835, 841, 871, 888, 891, 956, 2223, 2652, 210, 214, 228, 230, 251, 54291, 284, 360, 370, 429, 453, 461, 477, 488, 510, 513, 514, 618, 663, 667, 671, 673, 698, 742, 747, 760, 765, 769, 771, 791, 836, 897, 2484, 2655, 2657, 253, 2658, 5451, 5454, 5456, 5459, 54292, 54296, 54297, 54298, 260, 271, 298, 352, 371, 386, 460, 467, 501, 606, 678, 694, 707, 720, 743, 758, 759, 761, 790, 844, 2488, 201, 203, 205, 250, 269, 330, 350, 361, 376, 425, 457, 464, 486, 502, 504, 505, 664, 669, 676, 677, 710, 749, 750, 763, 834, 837, 840, 2656, 49, 207, 223, 224 360
Dominican Republic 1809 Santiago 582, 679, 2267, 5811, 5813, 5818, 7551, 7556, 22693, 22698, 58790, 58795, 97062, 97067, 275, 489, 734, 2262, 2408, 4714, 4719, 5745, 5810, 5876, 7554, 22690, 22692, 58091, 58094, 58098, 58701, 58703, 63350, 63351, 241, 276, 583, 612, 736, 2260, 2268, 5806, 5815, 5816, 5817, 5873, 22691, 58706, 58796, 295, 575, 724, 894, 2263, 2427, 4718, 5803, 47639, 58704, 58708, 58709, 97060, 233, 576, 921, 4712, 5788, 5800, 5801, 5875, 7550, 7704, 9705, 58793, 247, 329, 336, 4710, 4711, 5808, 5819, 5851, 5871, 5874, 7552, 7553, 22695, 58093, 58099, 58707, 58799, 97065, 97066, 337, 570, 825, 971, 4716, 5715, 5716, 5814, 22697, 58096, 58700, 58794, 97061, 97069, 625, 626, 2261, 4713, 4717, 5805, 5807, 5855, 22699, 24098, 58090, 58095, 58097, 58702, 58919, 97063, 97064 220
Dominican Republic 1809 Santo Domingo 238, 239, 273, 289, 314, 422, 535, 540, 541, 620, 681, 683, 695, 701, 740, 766, 794, 797, 937, 960, 5385, 5387, 5390, 5453, 52394, 52693, 52699, 54570, 59, 262, 362, 369, 372, 385, 388, 473, 533, 548, 622, 726, 738, 748, 887, 948, 950, 955, 985, 5384, 5396, 7700, 7703, 22291, 52395, 52397, 52696, 53991, 53996, 55990, 55999, 231, 245, 286, 334, 335, 338, 363, 381, 412, 435, 532, 537, 682, 730, 920, 922, 925, 2650, 5389, 5455, 5597, 24300, 52390, 52392, 52396, 52398, 52399, 52690, 52692, 55997, 285, 331, 332, 333, 368, 384, 414, 476, 531, 623, 692, 728, 741, 788, 2227, 2228, 5233, 5265, 5386, 5388, 5395, 5397, 52393, 53998, 53999, 55991, 56, 213, 227, 364, 373, 375, 379, 472, 487, 530, 544, 547, 633, 686, 688, 732, 735, 745, 784, 792, 893, 930, 2438, 5234, 5236, 7708, 53994, 55996, 202, 234, 263, 274, 482, 534, 536, 542, 689, 826, 870, 872, 2403, 4700, 5235, 5394, 5458, 5596, 5598, 7709, 24093, 52691, 53990, 53995, 55998, 221, 236, 287, 328, 503, 508, 518, 616, 621, 699, 793, 795, 947, 2226, 4709, 5237, 5398, 27790, 52697, 220, 237, 255, 312, 378, 483, 549, 655, 684, 685, 687, 731, 926, 2433, 2435, 2774, 5452, 7701, 7702, 52694, 52698, 53997, 55994 220
Dominican Republic 1809 220
Dominican Republic 1829 Overlay 220
Dominican Republic 1829 Overlay - Mobile - Centennial 403, 413, 449, 309, 443, 446, 307, 441, 402, 416, 417, 306, 407, 444, 304, 415, 445, 777, 215, 405, 408, 409, 412, 440, 442, 303, 414, 422, 430, 818 360
Dominican Republic 1829 Overlay - Mobile - Orange 887, 898, 902, 924, 204, 274, 281, 284, 285, 299, 399, 561, 601, 633, 677, 678, 712, 717, 720, 730, 757, 810, 847, 870, 884, 892, 908, 929, 993, 275, 539, 560, 580, 604, 610, 696, 709, 719, 731, 779, 807, 846, 848, 859, 886, 901, 913, 279, 333, 448, 559, 605, 644, 722, 726, 747, 838, 858, 866, 889, 891, 903, 914, 916, 994, 882, 262, 273, 286, 305, 379, 404, 542, 557, 558, 562, 566, 569, 577, 603, 664, 669, 701, 718, 754, 806, 826, 845, 850, 855, 863, 864, 868, 878, 880, 885, 918, 926, 970, 450, 540, 571, 660, 686, 705, 710, 715, 725, 787, 801, 851, 865, 875, 877, 881, 904, 909, 919, 920, 923, 930, 979, 263, 276, 308, 401, 447, 573, 697, 702, 713, 714, 729, 770, 804, 830, 861, 883, 890, 905, 910, 921, 925, 933, 939, 278, 301, 375, 537, 556, 568, 572, 585, 586, 602, 616, 630, 640, 650, 662, 716, 723, 728, 820, 849, 860, 906, 907, 912, 915, 917, 922, 990, 221, 261, 410, 554, 563, 564, 570, 707, 721, 727, 797, 808, 876 360
Dominican Republic 1829 Overlay - Mobile - Verizon 207, 78, 96, 317, 370, 377, 386, 418, 439, 453, 456, 466, 469, 470, 505, 514, 546, 551, 646, 661, 672, 805, 856, 857, 867, 873, 940, 958, 981, 206, 36, 76, 246, 255, 257, 270, 272, 291, 318, 321, 328, 338, 339, 397, 425, 437, 451, 458, 462, 464, 478, 491, 492, 495, 508, 534, 549, 653, 663, 667, 673, 699, 706, 827, 828, 836, 837, 853, 869, 879, 972, 982, 209, 265, 268, 282, 289, 290, 296, 302, 310, 322, 325, 326, 329, 334, 382, 389, 392, 395, 406, 419, 426, 427, 428, 431, 457, 467, 468, 471, 498, 517, 519, 532, 654, 665, 742, 749, 812, 816, 817, 821, 852, 854, 862, 935, 959, 973, 977, 205, 77, 84, 210, 214, 216, 233, 250, 267, 277, 292, 294, 298, 312, 336, 373, 420, 423, 429, 432, 455, 479, 494, 550, 552, 553, 618, 839, 871, 894, 899, 984, 986, 201, 79, 212, 218, 228, 232, 258, 264, 280, 297, 327, 330, 385, 388, 391, 436, 461, 463, 475, 497, 499, 533, 536, 543, 668, 703, 740, 743, 744, 835, 931, 978, 983, 985, 219, 259, 260, 283, 287, 295, 314, 316, 332, 335, 372, 374, 380, 384, 394, 398, 424, 465, 472, 493, 512, 513, 531, 613, 657, 980, 208, 75, 202, 252, 266, 269, 313, 315, 323, 331, 337, 381, 383, 421, 452, 454, 459, 502, 506, 510, 518, 548, 655, 670, 671, 674, 675, 694, 819, 974, 203, 34, 35, 52, 217, 222, 230, 248, 271, 288, 293, 319, 320, 324, 371, 376, 387, 390, 393, 396, 438, 460, 474, 477, 496, 504, 509, 676, 698, 704, 802, 803, 814, 815, 957, 975, 991 360
Dominican Republic 1829 Overlay-Mobile-Orange 932, 934, 574, 989, 576, 578, 591, 589, 592, 927, 944, 987, 708, 874, 598, 928, 943, 988, 587, 872, 936, 938, 941, 579, 937, 942, 945, 584 360
Dominican Republic 1829 Overlay-Mobile-Verizon 635, 639, 649, 682, 684, 685, 692, 693, 213, 599, 632, 659, 690, 619, 642, 680, 683, 745, 641, 645, 648, 652, 656, 679, 629, 634, 636, 647, 691, 741, 637, 643, 220, 631, 651, 658, 689, 748, 638, 695 360
Dominican Republic 1829 Santiago 583, 724, 237, 575, 581, 971, 236, 235, 582, 234, 949 220
Dominican Republic 1829 Santo Domingo 545, 590, 229, 541, 565, 593, 594, 948, 535, 538, 596, 946, 999, 595, 687, 955, 473, 567, 681, 688, 952, 503, 597, 951 220
Dominican Republic 1849 220
East Timor 670 3810
Ecuador 593 Ambato 3 360
Ecuador 593 Cuenca - Etapa 7282, 7286, 72385, 72850, 72856, 723207, 723504, 723650, 723653, 723874, 723876, 724407, 724851, 724901, 728511, 728514, 728725, 728726, 728952, 729014, 72854, 72855, 72870, 72875, 72881, 72891, 72893, 724007, 724402, 724403, 724770, 724853, 724902, 728720, 728722, 728894, 728950, 728953, 728955, 729013, 7281, 7284, 72376, 72853, 72877, 72878, 72886, 72890, 72894, 72896, 723200, 723600, 723651, 723654, 723701, 723871, 723900, 724401, 724604, 724775, 724812, 724906, 728890, 728892, 728895, 729011, 740, 72386, 72453, 72480, 72884, 72885, 723301, 723305, 723420, 723500, 723902, 724400, 724405, 724600, 724603, 724702, 724703, 724704, 724773, 724810, 724811, 724857, 724904, 724905, 728516, 728896, 72377, 72450, 72452, 72475, 72857, 72879, 72883, 72897, 723202, 723205, 723206, 723300, 723421, 723502, 723505, 723601, 723656, 723870, 723872, 723875, 724601, 724700, 724701, 724771, 724855, 724900, 724903, 728513, 728721, 72340, 72341, 72871, 72880, 72882, 72900, 723201, 723303, 723503, 723652, 723657, 723705, 724000, 724004, 724006, 724602, 724605, 728512, 728515, 728724, 728727, 728893, 728954, 728956, 729010, 7280, 7283, 72451, 72476, 72858, 72887, 72892, 723302, 723501, 723602, 723655, 723658, 723702, 723877, 724002, 724003, 724005, 724772, 724856, 728510, 728891, 729012, 72375, 72859, 72876, 72888, 72898, 72899, 723203, 723204, 723304, 723700, 723703, 723704, 723873, 723901, 724001, 724404, 724406, 724774, 724776, 724850, 724852, 724854, 728723, 728951, 729015 360
Ecuador 593 Cuenca - Pacifitel 7 360
Ecuador 593 Esmeraldas 6 360
Ecuador 593 Guayaquil 4 360
Ecuador 593 Manta 5 360
Ecuador 593 Mobile - Alegro 96, 821, 820, 822, 823, 824 720
Ecuador 593 Mobile - Movistar 95, 84, 925, 929, 992, 928, 999, 990, 87, 98, 927, 997, 83, 926, 998 720
Ecuador 593 Mobile - Porta 94, 97, 923, 91, 994, 89, 920, 90, 93, 921, 995, 996, 80, 82, 85, 86, 924, 81, 922, 991, 993, 88 720
Ecuador 593 Quito 2 360
Ecuador 593 360
Egypt 20 Cairo 2 360
Egypt 20 Mobile 17, 12, 11, 18, 19, 10, 14, 16 360
Egypt 20 360
El Salvador 503 CTE Telecom 222, 2205, 2206, 2207, 2212, 2232, 2239, 2241, 2258, 2267, 2278, 2281, 2309, 2327, 2399, 2402, 2420, 2445, 2680, 22012, 22188, 22373, 22464, 22491, 22540, 22683, 22803, 23080, 23081, 23100, 23130, 23140, 23192, 23220, 23221, 23301, 23312, 23335, 23380, 23382, 23386, 23398, 23650, 23765, 23823, 24082, 24083, 24174, 24180, 24505, 24739, 26043, 26044, 26140, 26222, 26224, 26280, 26284, 26338, 26339, 26499, 26541, 26621, 26642, 26872, 2261, 2263, 2393, 2661, 22462, 22543, 22625, 22684, 22806, 23214, 23240, 23319, 23323, 23336, 23353, 23357, 23384, 23407, 23455, 23457, 23622, 23691, 23820, 24130, 24132, 24181, 24410, 24414, 24430, 24431, 24491, 24492, 24531, 24612, 24649, 24723, 24738, 26042, 26220, 26223, 26264, 26270, 26308, 26411, 26412, 26413, 26520, 26588, 26620, 26644, 26675, 26820, 252, 2216, 2235, 2242, 2251, 2253, 2286, 2346, 2351, 2660, 2669, 2681, 2683, 22010, 22186, 22461, 23067, 23193, 23215, 23300, 23302, 23309, 23321, 23332, 23359, 23420, 23423, 23479, 23560, 23623, 23781, 23822, 23967, 24221, 24330, 24415, 24416, 24490, 24501, 24609, 26040, 26191, 26275, 26320, 26323, 26480, 26490, 26494, 26542, 26623, 26673, 26822, 2213, 2234, 2243, 2271, 2276, 2277, 2279, 2282, 2511, 2519, 2639, 2663, 2668, 22185, 22490, 22541, 23011, 23102, 23103, 23142, 23306, 23307, 23314, 23320, 23334, 23339, 23352, 23409, 23413, 23414, 23453, 23454, 23459, 23529, 23611, 23625, 23821, 24131, 24220, 24441, 24503, 24530, 25030, 25033, 26265, 26266, 26274, 26278, 26282, 26295, 26477, 26497, 26586, 26671, 26674, 2214, 2273, 2325, 2448, 2483, 2624, 2645, 2671, 22187, 22371, 22622, 22804, 22808, 23012, 23058, 23101, 23191, 23195, 23305, 23383, 23488, 23570, 23600, 23628, 23844, 23959, 24081, 24085, 24440, 24504, 24692, 24715, 25031, 25032, 26102, 26110, 26182, 26324, 26470, 26540, 26590, 26823, 26871, 229, 2204, 2245, 2248, 2250, 2284, 2318, 2334, 2379, 2389, 2447, 2510, 2650, 22011, 22372, 22374, 22375, 22493, 22544, 22620, 22686, 22800, 22802, 22805, 22807, 23059, 23104, 23141, 23194, 23196, 23303, 23313, 23330, 23331, 23351, 23385, 23389, 23397, 23399, 23458, 23569, 23610, 23621, 23624, 23627, 23690, 23824, 23988, 24084, 24134, 24370, 24412, 24417, 24418, 24500, 24502, 24679, 24737, 26085, 26194, 26283, 26321, 26495, 26595, 26624, 26676, 26821, 2203, 2209, 2231, 2240, 2272, 2288, 2349, 2372, 2401, 2451, 2452, 2484, 2665, 22013, 22014, 22189, 22370, 22463, 22494, 22542, 22621, 22623, 22624, 22626, 22685, 23010, 23068, 23143, 23322, 23333, 23388, 23620, 23780, 23842, 23843, 23863, 24411, 24469, 24536, 24575, 24610, 24611, 26045, 26046, 26111, 26190, 26199, 26281, 26510, 26581, 26622, 26678, 26824, 2260, 2264, 2270, 2274, 2289, 2354, 2421, 2429, 2440, 2487, 22460, 22492, 22801, 23144, 23190, 23222, 23304, 23337, 23381, 23408, 23456, 23509, 23536, 23626, 23963, 24080, 24133, 24413, 24420, 24535, 24693, 24700, 26041, 26130, 26160, 26161, 26186, 26221, 26267, 26276, 26322, 26325, 26337, 26414, 26543, 26593, 26596, 26670, 26672, 26677, 26870 520
El Salvador 503 Digicel fixed 23432, 24230, 26433, 22855, 26432, 2504, 23433, 23434, 24231, 24234, 24233, 26430, 24232, 26431, 23430, 23431, 26434 520
El Salvador 503 GCA Fixed 2426, 22560, 22562, 23260, 2480, 22563, 23261, 23263, 2230, 22561, 23262, 23264, 2670 520
El Salvador 503 Mobile - Digicel SA 797, 73, 776, 777, 74 660
El Salvador 503 Mobile - Personal 703, 762, 765, 785, 7808, 7809, 21042, 21043, 22664, 23013, 23064, 23108, 23199, 24127, 24128, 24176, 24179, 26133, 26147, 26148, 700, 702, 704, 709, 796, 2102, 2103, 2411, 2502, 2656, 23131, 23139, 23197, 24139, 24177, 26083, 26106, 26107, 26109, 760, 2100, 2415, 2512, 7841, 7985, 7986, 7987, 22667, 23019, 23056, 23107, 23109, 26136, 26138, 26145, 701, 763, 2355, 7840, 22663, 23066, 23134, 24126, 24175, 26084, 26131, 705, 706, 786, 795, 2416, 2615, 2634, 7842, 21044, 22666, 23017, 23050, 23052, 23054, 23057, 23132, 23133, 23137, 26134, 26137, 26149, 761, 764, 774, 775, 2300, 2323, 2455, 7844, 7989, 23106, 23138, 24125, 24136, 24178, 26105, 26108, 26132, 70700, 708, 766, 2101, 7805, 7807, 21040, 22665, 23051, 23053, 23055, 23065, 23136, 23198, 24135, 24137, 24138, 26080, 26082, 26139, 26141, 7806, 7843, 7988, 21041, 23014, 23015, 23016, 23018, 23105, 23135, 24129, 26081, 26135, 26146 660
El Salvador 503 Mobile - Telefonica 710, 712, 713, 718, 770, 783, 2202, 2328, 2517, 2601, 2635, 7781, 7784, 7849, 22379, 22475, 22545, 22565, 22598, 22627, 22628, 23410, 26402, 711, 2200, 2275, 2532, 2600, 7780, 7791, 22198, 22472, 22564, 22591, 22593, 22597, 22688, 23163, 23831, 23901, 26401, 715, 717, 781, 2287, 2329, 2427, 2533, 22184, 22197, 22376, 22470, 22471, 22547, 22567, 22594, 23149, 23360, 23361, 23362, 23412, 23442, 23750, 24562, 24563, 716, 2236, 2405, 2430, 2514, 2620, 2631, 7793, 7794, 22181, 22378, 22473, 22568, 22599, 23120, 23124, 23160, 23161, 23162, 23441, 23751, 23900, 24564, 2211, 2238, 2302, 2373, 2479, 2489, 2516, 2530, 2612, 2677, 7782, 7792, 22476, 22546, 22592, 22687, 23121, 23148, 23411, 23902, 26400, 70701, 714, 771, 2244, 2531, 7846, 7847, 22183, 22548, 22590, 23122, 23123, 23830, 24710, 25185, 799, 2257, 2367, 2414, 2431, 2434, 2536, 2679, 7783, 7790, 7845, 22180, 22377, 22566, 22569, 22595, 23164, 23444, 23740, 24561, 24730, 25386, 782, 2210, 2233, 2366, 2513, 2534, 2535, 2678, 7848, 22182, 22474, 22549, 23440, 23443, 23659, 23741, 23800, 23801, 24385, 24560 660
El Salvador 503 Mobile - Telemovil 726, 773, 791, 2500, 2505, 2507, 2603, 22017, 23175, 25063, 26754, 789, 793, 2121, 2397, 7789, 7797, 23176, 24751, 26752, 725, 7786, 7788, 7798, 22077, 23168, 23178, 23920, 24750, 25064, 26750, 722, 723, 727, 790, 792, 2497, 2509, 2555, 2697, 7785, 7787, 22078, 22468, 22469, 23166, 23167, 24754, 720, 728, 787, 2304, 2403, 2404, 7795, 7796, 7799, 22015, 22076, 22465, 23374, 24752, 75, 724, 772, 2208, 2609, 2623, 22018, 22467, 23165, 23177, 25061, 794, 2501, 2508, 22016, 22075, 22079, 22809, 23179, 25062, 729, 788, 22019, 22466, 23169, 24753, 25060, 26751, 26753, 721 660
El Salvador 503 On-net Fixed 2482, 22073, 22156, 22523, 22550, 22555, 22658, 22669, 22690, 22695, 22831, 22836, 23152, 23154, 23379, 23680, 23855, 23950, 24104, 26885, 2113, 22154, 22176, 22177, 22525, 22556, 22655, 22660, 22693, 22697, 22698, 22830, 22853, 23060, 23156, 23329, 23400, 24102, 24103, 24106, 25069, 26250, 26380, 26877, 26882, 22074, 22172, 22174, 22477, 22479, 22527, 22554, 22833, 22835, 22838, 22850, 23110, 23111, 23119, 23146, 23157, 23317, 23370, 24070, 24091, 24101, 24280, 24282, 24660, 24709, 24810, 26440, 26763, 22050000, 22152, 22173, 22196, 22499, 22520, 22526, 22682, 23061, 23580, 23608, 23640, 24100, 24105, 24120, 24122, 24252, 24281, 24680, 2406, 22153, 22496, 22522, 22528, 22650, 22659, 22681, 22692, 22694, 22696, 23062, 23153, 24090, 24092, 24121, 24620, 24651, 24811, 26253, 2050, 22155, 22157, 22171, 22179, 22498, 22521, 22551, 22652, 22654, 22656, 22662, 22668, 22851, 22852, 23129, 23155, 23158, 23609, 23770, 23785, 24251, 26050, 26441, 26760, 26878, 2307, 2606, 22071, 22159, 22478, 22495, 22552, 22553, 22596, 22651, 22653, 22689, 22839, 22854, 23112, 23159, 24107, 24650, 26254, 26761, 26879, 22070, 22072, 22151, 22158, 22170, 22175, 22178, 22497, 22524, 22529, 22657, 22661, 22699, 22832, 22834, 22837, 23063, 23700, 23850, 23940, 23941, 24123, 24250, 24629, 26070, 26251, 26252, 26762 660
El Salvador 503 520
Equatorial Guinea 240 Mobile 5, 2, 7, 6 925
Equatorial Guinea 240 885
Eritrea 291 Mobile 7 995
Eritrea 291 992
Estonia 372 Mobile - EMT 52, 50, 591, 51, 53, 590 397
Estonia 372 Mobile - Radiolinja 577, 56, 574, 575, 578, 579 397
Estonia 372 Mobile - Radiolinja 573, 572, 576 1135
Estonia 372 Mobile - Tele2 55, 58 397
Estonia 372 Mobile - Top Connect 5353 760
Estonia 372 Mobile - Top Connect 531, 593, 532, 597, 533, 592, 596, 598, 594, 595, 54, 536, 571, 570, 599 1135
Estonia 372 Mobile-Top Connect 8 1135
Estonia 372 Personal Numbering 70 1135
Estonia 372 220
Ethiopia 251 Addis Ababa 1 735
Ethiopia 251 Mobile 958, 959, 91, 910 935
Ethiopia 251 Mobile - Addis Ababa 9581, 9580, 9583, 9582, 912, 913, 911 935
Ethiopia 251 Mobile-Addis Ababa 920, 921, 922, 923 935
Ethiopia 251 735
Faeroe Islands 298 Mobile 21, 22, 25, 76, 79, 24, 72, 73, 27, 71, 77, 29, 75, 5, 23, 26, 28, 74 695
Faeroe Islands 298 278
Falkland Islands 500 2682
Fiji Island 679 Mobile 76, 75, 70, 71, 86, 77, 84, 9, 87, 74, 83, 72, 73 695
Fiji Island 679 695
Finland 358 Corporate Service 800, 30, 29, 20, 10, 60, 7 320
Finland 358 Helsinki 9 320
Finland 358 Mobile - Elisa 46, 50, 453, 452, 456, 451, 299 355
Finland 358 Mobile - Finnet 4576, 4577, 41, 4578, 4541, 436, 438, 4574, 4579, 44, 4320, 4321 355
Finland 358 Mobile - Other 4 355
Finland 358 Mobile - Sonera 40, 42 355
Finland 358 Portable Numbers 71 355
Finland 358 320
France 33 Clec 257 150
France 33 Mobile 6, 7 298
France 33 Mobile - Bouygues 659, 698, 658, 699, 650 298
France 33 Mobile - Bouygues - Roam 653 298
France 33 Mobile - Orange 642, 67, 630, 645, 647, 607, 68, 608, 637, 633, 631, 632, 643, 648 298
France 33 Mobile - Orange - Roam 654 298
France 33 Mobile - SFR 605, 6048, 6067, 6068, 64166, 61, 635, 64168, 62, 6044, 6046, 6064, 6065, 6066, 64167, 601, 603, 609, 6040, 6041, 6047, 6049, 646, 6045, 64169, 634, 6069 298
France 33 Mobile - SFR - Roam 655 298
France 33 OBL tiers 27, 37, 100, 202, 234, 300, 430, 469, 500, 21, 28, 57, 230, 304, 403, 456, 567, 58, 109, 201, 250, 400, 434, 504, 540, 5078, 35, 41, 48, 51, 203, 303, 401, 457, 18, 31, 36, 236, 245, 302, 402, 1086, 2088, 33, 204, 244, 253, 404, 463, 1088, 3088, 42, 52, 200, 222, 249, 261, 301, 309, 443, 444, 503, 1089, 9, 102, 104, 246, 256, 290, 345, 409, 501, 502, 505, 547 150
France 33 150
French Guiana 594 Mobile 694 765
French Guiana 594 Mobile - Digicel 6949, 6941 765
French Guiana 594 Mobile - Orange 69443, 69442, 69445, 6942, 69444, 6943, 69440, 69441 765
French Guiana 594 320
French Polynesia 689 Mobile 7, 2, 3 1120
French Polynesia 689 771
Gabon Republic 241 Mobile - Celtel 7 775
Gabon Republic 241 Mobile - Liberties 6 775
Gabon Republic 241 Mobile - Telecel 5 775
Gabon Republic 241 695
Gambia 220 Mobile - Africell 7 1420
Gambia 220 Mobile - Comium 6 1420
Gambia 220 Mobile - Gamcel 9 1420
Gambia 220 1420
Georgia 995 Mobile - Geocell 93, 57, 77, 55, 58 350
Georgia 995 Mobile - Magticom 91, 95, 96, 99, 98 350
Georgia 995 Mobile - Mobitel 70, 74, 79, 71, 78, 97 350
Georgia 995 Mobile-Mobitel 92 350
Georgia 995 Personal Number 76 1450
Georgia 995 Tbilisi 32 350
Georgia 995 350
Germany 49 Fixed - Other 115 850
Germany 49 Mobile 17, 700, 15, 701, 16 850
Germany 49 Mobile - Eplus 177, 155, 178, 163, 150 370
Germany 49 Mobile - O2 159, 179, 176 240
Germany 49 Mobile - T-Mobile 160, 171, 175, 151, 170 240
Germany 49 Mobile - Vodafone 172, 162, 173, 174, 152 240
Germany 49 Special Service 180 150
Germany 49 150
Ghana 233 Accra 21 320
Ghana 233 Mobile - Glo Mobile 23 280
Ghana 233 Mobile - Kasapa 28 280
Ghana 233 Mobile - MTN 24, 54 280
Ghana 233 Mobile - OneTouch 20 280
Ghana 233 Mobile - Tigo 27 280
Ghana 233 Mobile - Zain 26 280
Ghana 233 320
Gibraltar 350 Mobile 51, 54, 6, 56, 50, 58, 57 1050
Gibraltar 350 280
Greece 30 Athens 21 250
Greece 30 Mobile - Cosmote 697, 698 355
Greece 30 Mobile - Q Telecom 699 355
Greece 30 Mobile - Vodafone 695, 694 355
Greece 30 Mobile - Wind 690, 693 355
Greece 30 250
Greenland 299 Mobile 2, 5, 4 1785
Greenland 299 1250
Grenada 1473 Mobile - Digicel 421, 534, 533, 418, 422, 414, 416, 419, 420, 535, 536, 417, 415, 538, 537 835
Grenada 1473 Mobile - Other 403, 406, 407, 408, 409, 441, 410, 457, 458, 449, 456, 405, 459, 404 835
Grenada 1473 470
Guadeloupe 590 Mobile 690 895
Guadeloupe 590 Mobile - Digicel 69014, 69016, 69019, 69020, 69080, 69083, 69084, 69011, 69021, 69045, 69046, 69069, 69025, 69044, 69013, 69017, 69036, 69015, 69023, 69085, 69024, 69081, 69012, 69018, 69042, 69043, 69082, 69086 895
Guadeloupe 590 Mobile - Orange 69035, 69047, 69048, 69072, 6905, 69031, 69034, 69037, 69068, 69071, 69076, 69040, 69033, 69038, 69039, 69041, 69060, 69073, 69074, 69075, 69032, 69067, 69030, 69049, 69063, 69065, 69061, 69062, 69064 895
Guadeloupe 590 250
Guam 1671 175
Guatemala 502 ATEL 2458, 7758, 7858, 7958, 6658 360
Guatemala 502 CNet - Fixed 2383, 2382, 2386, 6685, 2285, 2387, 2485, 2388, 2381, 2385, 2380, 2384 360
Guatemala 502 Mobile - Comcel 40, 460, 534, 576, 2427, 5315, 5551, 5552, 538, 575, 590, 5316, 7728, 50, 515, 530, 532, 535, 580, 5318, 5581, 570, 573, 2329, 5819, 5919, 518, 533, 574, 2326, 2328, 4650, 5314, 5317, 5319, 5553, 5719, 6628, 7828, 461, 462, 464, 537, 578, 589, 599, 2428, 4651, 5550, 45, 516, 517, 519, 520, 552, 588, 7929, 463, 536, 572, 577, 2327, 2429, 4652, 5580, 5918 360
Guatemala 502 Mobile - PCS 471, 472, 546, 548, 583, 585, 593, 594, 595, 2420, 2422, 4740, 5555, 5582, 5583, 5585, 5588, 5714, 5814, 6620, 7723, 7823, 512, 543, 2323, 2421, 5517, 5558, 5589, 5710, 5812, 5914, 241, 470, 541, 559, 562, 584, 596, 5511, 5515, 5516, 5586, 5715, 5810, 5811, 5813, 511, 549, 561, 569, 587, 592, 2223, 5513, 5718, 5913, 6623, 7820, 7822, 513, 545, 547, 557, 4741, 5510, 5532, 5534, 5535, 5554, 5557, 5584, 5587, 5711, 5712, 5816, 5817, 42, 586, 598, 2424, 2425, 2426, 5310, 5512, 5514, 5531, 5536, 5538, 5539, 5543, 5544, 5559, 5818, 6621, 7821, 473, 501, 542, 563, 582, 597, 2423, 5311, 5533, 5716, 5815, 5910, 5912, 41, 544, 556, 5537, 5556, 5713, 5717, 5911, 7920 360
Guatemala 502 Mobile - Telefonica 526, 527, 2267, 2277, 2450, 2459, 2470, 4390, 5312, 5313, 5518, 5545, 6677, 7779, 7879, 7969, 7979, 521, 2375, 4393, 5548, 5916, 6649, 7759, 7859, 430, 502, 508, 528, 568, 2229, 5546, 5917, 6659, 433, 434, 435, 509, 524, 2378, 4392, 5541, 436, 514, 523, 539, 540, 566, 2268, 2376, 5542, 5547, 5549, 7959, 7968, 510, 525, 564, 565, 2269, 2279, 2377, 4391, 4394, 5915, 7740, 7742, 7743, 7744, 437, 522, 560, 567, 579, 2278, 5540, 6648, 6679, 529, 550, 2379, 5519, 6660, 7741, 431, 432, 438, 507 360
Guatemala 502 On Net 2350, 7810, 2351 360
Guatemala 502 Rural Telephony 7861, 7883, 6683, 7783, 2283, 7983 360
Guatemala 502 Telgua - Fixed 2253, 2254, 2259, 2339, 2431, 2442, 2448, 2462, 2472, 2479, 2484, 6636, 7720, 7737, 7762, 7833, 7839, 7873, 7887, 7888, 7931, 2221, 2230, 2242, 2255, 2332, 2334, 2336, 2436, 2449, 2475, 2476, 2480, 6629, 7770, 7831, 7842, 7867, 7868, 7870, 7886, 7926, 7932, 2250, 2257, 2258, 2261, 2289, 2432, 6632, 6633, 6644, 6645, 7721, 7736, 7830, 7832, 7840, 7843, 7845, 7874, 7924, 7938, 7950, 7954, 7960, 2260, 2331, 2335, 2337, 2443, 2463, 2471, 2473, 2483, 6635, 6640, 6643, 7738, 7768, 7771, 7780, 7844, 7872, 7884, 7935, 7937, 7951, 236, 2238, 2286, 2333, 2433, 2438, 2477, 6631, 6642, 7722, 7756, 7765, 7769, 7774, 7834, 7885, 7933, 2220, 2270, 2288, 2440, 2444, 2460, 2464, 6634, 6641, 7755, 7760, 7763, 7766, 7767, 7838, 7871, 7922, 7927, 7930, 7953, 794, 2251, 2256, 2338, 2434, 2437, 2439, 2441, 2445, 6630, 6637, 7775, 7776, 7777, 7849, 7881, 7889, 7923, 7925, 7928, 7934, 7952, 2232, 2435, 2461, 2474, 2478, 6646, 6650, 7761, 7764, 7772, 7773, 7841, 7846, 7880, 7882, 7936 360
Guatemala 502 360
Guinea 224 Mobile - Cellcom 65, 67 1420
Guinea 224 Mobile - Intercel 63 1420
Guinea 224 Mobile - MTN 64, 66 1420
Guinea 224 Mobile - Orange 62, 68 1420
Guinea 224 Mobile - Sotelgui 60 1420
Guinea 224 1420
Guinea Bissau 245 Mobile Guinetel 7 1420
Guinea Bissau 245 Mobile Orange 5 1420
Guinea Bissau 245 Mobile Spacetel 6 1420
Guinea Bissau 245 1420
Guyana 592 Mobile - Digicel 600, 68, 80, 66, 69, 603, 604, 67, 601, 602 885
Guyana 592 Mobile - Other 65, 64, 609, 62, 61 885
Guyana 592 885
Haiti 509 Mobile - Comcel 34, 294, 4, 39 855
Haiti 509 Mobile - Digicel 38, 37, 36 855
Haiti 509 Mobile - Haitel 25, 35 855
Haiti 509 Mobile - Rectel 3 855
Haiti 509 745
Honduras 504 Mobile - Celtel 9 585
Honduras 504 Mobile - Digicel 8 585
Honduras 504 Mobile - Hondutel 7214, 7217, 7215 585
Honduras 504 Mobile - Megatel 3 585
Honduras 504 San Pedro 5 585
Honduras 504 Tegucigalpa 2 585
Honduras 504 585
Hong Kong 852 Mobile 9, 17, 48, 49, 5, 6 150
Hong Kong 852 150
Hungary 36 Budapest 1 250
Hungary 36 Mobile - Pannon 20 355
Hungary 36 Mobile - T-Mobile 30 355
Hungary 36 Mobile - Vodafone 70 355
Hungary 36 250
Iceland 354 Mobile - IMC 630, 388, 650, 389 360
Iceland 354 Mobile - Other 77 360
Iceland 354 Mobile - Telecom 829, 632, 826, 828, 83, 89, 631, 84, 637, 88, 86, 87, 85, 827 360
Iceland 354 Mobile - Vodafone 69, 824, 64, 68, 821, 822, 825, 61, 659, 823, 66, 62, 67, 75, 820 360
Iceland 354 250
India 91 Ahmedabad 79 145
India 91 Andrah Pradesh 84, 86, 88, 87, 89, 85 145
India 91 Bangalore 80 145
India 91 Bombay 22 145
India 91 Calcutta 33 145
India 91 Gujarat 26, 27, 28 145
India 91 Hyderabad 40 145
India 91 Kerala 468, 49, 48, 467, 466, 47, 460, 469 145
India 91 Madras 44 145
India 91 Mobile 9 145
India 91 Mobile - BSNL 8004, 80050, 94, 80053, 80052, 80054, 80051 145
India 91 New Delhi 11 145
India 91 Punjab 17, 18, 16 145
India 91 Tamil Nadu 464, 463, 42, 45, 461, 465, 462, 41, 43 145
India 91 145
Indonesia 62 Bandung 22 320
Indonesia 62 Batam 778 320
Indonesia 62 Denpasar 361 320
Indonesia 62 Jakarta 21 320
Indonesia 62 Madiun 351 320
Indonesia 62 Malang 341 320
Indonesia 62 Medan 61 320
Indonesia 62 Mobile 13, 8 285
Indonesia 62 Mobile - 8 888 285
Indonesia 62 Mobile - Indosat 815, 855, 856, 857, 858, 814, 816 285
Indonesia 62 Mobile - Telkomsel 813, 853, 811, 812, 852 285
Indonesia 62 Mobile - XL 817, 818, 819, 859, 877, 878 285
Indonesia 62 Semarang 24 320
Indonesia 62 Solo 271 320
Indonesia 62 Surabaya 31 320
Indonesia 62 320
Iran 98 Mobile 9 360
Iran 98 Tehran 21 360
Iran 98 360
Iraq 964 Baghdad 1 320
Iraq 964 Mobile 7 345
Iraq 964 Mobile - Atheer 7807, 7809, 7808, 7805, 7806, 781, 7802, 7801, 7803, 7804 345
Iraq 964 Mobile - Iraqna 7906, 7905, 7901, 7902, 7907, 7903, 7904 345
Iraq 964 Mobile - Itisaluna 7400, 7401 345
Iraq 964 Mobile - Korek 75 345
Iraq 964 Mobile-AsiaCell 77 345
Iraq 964 Mosul 60 320
Iraq 964 320
Ireland 353 Dublin 1 150
Ireland 353 Mobile - Meteor 85 560
Ireland 353 Mobile - O2 86 560
Ireland 353 Mobile - Tesco 89, 88 560
Ireland 353 Mobile - Vodafone 87 560
Ireland 353 Mobile H3G 83 560
Ireland 353 Universal Access 818 560
Ireland 353 150
Israel 972 Mobile 51, 52, 57, 58, 54, 50, 53, 55, 56, 1535 355
Israel 972 Mobile - Palestine Region 59 735
Israel 972 Palestine Region 42, 92, 82, 22 695
Israel 972 150
Italy 39 Mobile 3 580
Italy 39 Mobile - H3G 39, 373 580
Italy 39 Mobile - Other 319, 310, 313 580
Italy 39 Mobile - TIM 370, 33, 36 580
Italy 39 Mobile - Vodafone 383, 377, 34 580
Italy 39 Mobile - Win 38, 32 580
Italy 39 150
Ivory Coast 225 Abidjan 2 720
Ivory Coast 225 Mobile - Comium 67, 68, 66 695
Ivory Coast 225 Mobile - MTN 46, 44, 45 695
Ivory Coast 225 Mobile - Orange 61, 47, 48, 49 695
Ivory Coast 225 Mobile - Oricell 60 695
Ivory Coast 225 Mobile - Warid 50 695
Ivory Coast 225 Mobile-Comium 65 695
Ivory Coast 225 Mobile-MTN 55 695
Ivory Coast 225 Mobile-Moov 40 695
Ivory Coast 225 Mobile-Orange 57 695
Ivory Coast 225 720
Jamaica 1876 Mobile - CW 33, 313, 318, 319, 700, 798, 804, 909, 32, 312, 315, 781, 789, 796, 807, 808, 310, 317, 790, 791, 793, 815, 816, 818, 82, 782, 919, 999, 77, 787, 805, 813, 814, 817, 995, 783, 792, 819, 997, 34, 54, 210, 314, 316, 707, 788, 799, 810, 812, 53, 83, 784, 797, 806, 809, 990 855
Jamaica 1876 Mobile - Digicell 29, 42, 86, 87, 89, 405, 508, 568, 35, 85, 564, 648, 37, 44, 47, 84, 401, 503, 649, 28, 57, 402, 408, 560, 561, 562, 565, 567, 569, 43, 409, 504, 619, 39, 45, 48, 58, 403, 404, 505, 506, 618, 38, 41, 46, 406, 36, 88, 407, 507, 509, 566 855
Jamaica 1876 Mobile - Other 267, 269, 522, 550, 551, 268, 552, 553, 303, 307, 308, 527, 528, 529, 557, 559, 265, 266, 305, 554, 49, 59, 304, 309, 521, 524, 556, 301, 302, 306, 520, 558, 621 855
Jamaica 1876 355
Japan 81 Mobile 70, 90, 80 375
Japan 81 Mobile - Softbank 8030, 80326, 80351, 80365, 80392, 80396, 90295, 90296, 90299, 90390, 90835, 90852, 90854, 90861, 90968, 80323, 80325, 80327, 80352, 80357, 80381, 80382, 80383, 80395, 90292, 90391, 90663, 90667, 90809, 90851, 90965, 8031, 9099, 80324, 80354, 80366, 80376, 80377, 80379, 80388, 90341, 90393, 90394, 90807, 90849, 90862, 90969, 8034, 9017, 80338, 80353, 80355, 80374, 90297, 90410, 90664, 90666, 90860, 9064, 9091, 80321, 80322, 80328, 80333, 80356, 80361, 80362, 80367, 80394, 90342, 90395, 90397, 90848, 90850, 9013, 9028, 9060, 80339, 80389, 90660, 90661, 90662, 90668, 90834, 90840, 90845, 80320, 80332, 90298, 90426, 90427, 90846, 90847, 90853, 90855, 90856, 9065, 9094, 9098, 80350, 80363, 80364, 80378, 80380, 80387, 80397, 90392, 90396, 90428, 90429, 90665 375
Japan 81 Tokyo 3 240
Japan 81 240
Jordan 962 Amman 6 250
Jordan 962 Mobile - Fastlink 79 360
Jordan 962 Mobile - Mobilecom 77 360
Jordan 962 Mobile - Umniah 78 360
Jordan 962 Mobile - Xpress 74 360
Jordan 962 250
Kazakhstan 7 Almaty 7273, 7272 340
Kazakhstan 7 Astana 7172 340
Kazakhstan 7 Karaganda 7212 340
Kazakhstan 7 Mobile - Altel 700 355
Kazakhstan 7 Mobile - KarTel 705, 777 355
Kazakhstan 7 Mobile - Kcell 701, 702 355
Kazakhstan 7 Mobile - MobileTel 707 355
Kazakhstan 7 Pavlodar 7182 340
Kazakhstan 7 340
Kazakhstan 77 Mobile - KarTel 71 355
Kazakhstan 77 Mobile - Kcell 75 355
Kenya 254 Mobile 7 355
Kenya 254 Mobile - Celtel 734, 738, 735, 736, 732, 733, 737 355
Kenya 254 Mobile - Safaricom 72, 71 355
Kenya 254 Mobile - Zain 731 355
Kenya 254 Nairobi 20 355
Kenya 254 355
Kiribati 686 2263
Korea, North 850 2985
Korea, South 82 Mobile 1 265
Korea, South 82 Mobile - KTF 1025, 1060, 1095, 1028, 1032, 1034, 1042, 1051, 1099, 18, 1033, 1066, 1026, 1027, 1030, 1043, 1067, 1074, 1097, 16, 1068, 1072, 1073, 1096, 1029, 1044, 1065, 1098 265
Korea, South 82 Mobile - LGT 1077, 1078, 1080, 1084, 1055, 1058, 1083, 1081, 1022, 1024, 1075, 1082, 1023, 1039, 1057, 1079, 19, 1021, 1056, 1076 265
Korea, South 82 Mobile - SK 1041, 1049, 1054, 1020, 1035, 1037, 1047, 1086, 11, 1064, 1091, 1031, 1088, 1094, 1046, 1052, 1062, 1089, 1045, 1048, 1050, 1053, 1063, 1085, 1087, 1092, 1093, 17, 1036, 1038, 1040, 1071, 1090 265
Korea, South 82 Seoul 2 190
Korea, South 82 190
Kuwait 965 Mobile 9, 5, 6 355
Kuwait 965 355
Kyrgyzstan 996 Bishkek 312 355
Kyrgyzstan 996 Mobile - Aktel 543, 545, 55 355
Kyrgyzstan 996 Mobile - Bitel 772, 771, 775, 778, 770, 773, 777 355
Kyrgyzstan 996 Mobile - Sotel 623, 56, 70, 57 355
Kyrgyzstan 996 Mobile-Katel 51 355
Kyrgyzstan 996 Mobile-Sky mobile GSM 779 355
Kyrgyzstan 996 355
Laos 856 240
Latvia 371 Mobile - Baltija 2582, 2583, 2580, 2584, 2589, 2581 355
Latvia 371 Mobile - Bite Latvija 2281, 2554, 2729, 2762, 2209, 2282, 2550, 2552, 2555, 2586, 2721, 2722, 2766, 2767, 2840, 2206, 2208, 2551, 2760, 2765, 221, 274, 275, 277, 2239, 2725, 2761, 2763, 2764, 225, 273, 2205, 2280, 2728, 85, 2207, 2283, 2585, 2587, 2284, 2553, 2588, 2720, 2723, 2724, 2726, 279 355
Latvia 371 Mobile - Bite Latvija 2010, 2769 1525
Latvia 371 Mobile - Latvijas 261, 264, 266, 2557, 2201, 2203, 2556, 202, 2559, 265, 2558, 224, 286, 262, 283, 292, 293, 2204, 254, 263, 278, 287, 291, 294, 2200, 2202, 2849 355
Latvia 371 Mobile - Others 222 1950
Latvia 371 Mobile - Others 2727 1525
Latvia 371 Mobile - Personal Numbers 810 1743
Latvia 371 Mobile - Tele2 282, 288, 2846, 260, 267, 269, 271, 296, 2231, 2236, 2848, 259, 2232, 2237, 268, 299, 2230, 2234, 2238, 203, 270, 295, 2844, 2845, 2233, 2847, 200, 297, 298, 2235 355
Latvia 371 Riga 66, 67 250
Latvia 371 250
Lebanon 961 Mobile 71, 70, 3 665
Lebanon 961 405
Lesotho 266 Mobile 5, 6 665
Lesotho 266 665
Liberia 231 Mobile - Celcom 7 1075
Liberia 231 Mobile - Comium 5 1075
Liberia 231 Mobile - Lonestar 6, 880 1075
Liberia 231 1075
Libya 218 Mobile 91, 92, 94 1075
Libya 218 1075
Liechtenstein 423 Mobile - 1rst Mobile 742, 69742 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Mobilkom 663, 79, 666, 661, 6979, 662 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Montan 7010 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Orange 6978, 75, 78, 6975 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Other 6, 7 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Personal Number 7011 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Swisscom FL 6977, 77 1620
Liechtenstein 423 Mobile - Tele2 6976, 76 1620
Liechtenstein 423 310
Lithuania 370 Mobile 6 355
Lithuania 370 Mobile - Bite GSM 640, 644, 649, 689, 641, 642, 661, 660, 666, 6910, 685, 65, 669, 63, 681, 690, 643, 699 355
Lithuania 370 Mobile - Omnitel 692, 693, 680, 682, 697, 663, 62, 686, 696, 662, 687, 688, 694, 698, 61, 695 355
Lithuania 370 Mobile - Tele2 67, 646, 647, 648, 645, 684, 60, 683, 6686, 66842 355
Lithuania 370 Personal 910 1952
Lithuania 370 Vilnius 5 1952
Lithuania 370 250
Luxembourg 352 Mobile - PandT LuxGSM 628, 621, 6021 585
Luxembourg 352 Mobile - Tango 691, 698 585
Luxembourg 352 Mobile - VOX 668, 661 585
Luxembourg 352 220
Macau 853 Mobile 6 245
Macau 853 245
Macedonia 389 Cosmofon Fixed 3352, 4552, 4852, 252, 3152, 4252, 4352, 4452, 3452, 4652, 4752, 3252 245
Macedonia 389 Mobile - Cosmofon 76, 75 1056
Macedonia 389 Mobile - Mobimak 71, 70, 72 1056
Macedonia 389 Mobile - VIP Operator 77, 78 1056
Macedonia 389 245
Madagascar 261 Gulfsat 22 1285
Madagascar 261 Mobile 3 1285
Madagascar 261 Mobile - Celtel 33 1285
Madagascar 261 Mobile - Orange 32 1285
Madagascar 261 Mobile - Telma 34 1285
Madagascar 261 1285
Malawi 265 Mobile 8, 9 355
Malawi 265 355
Malaysia 60 Kuala Lumpur 3 165
Malaysia 60 Mobile 1 245
Malaysia 60 Mobile - Celcom 19, 1030, 1031, 1032, 1034, 145, 13, 148, 1033 245
Malaysia 60 Mobile - Digi 143, 10, 16, 146, 149 245
Malaysia 60 Mobile - Maxis 12, 17, 142, 147 245
Malaysia 60 Mobile-Celcom 105 245
Malaysia 60 165
Maldives 960 880
Mali 223 Bamako 442, 443, 449, 20 865
Mali 223 Mobile - Malitel 66, 65, 69 1000
Mali 223 Mobile - Orange 7 1000
Mali 223 865
Malta 356 Mobile - 3G 77 685
Malta 356 Mobile - Go Mobile 72, 79 685
Malta 356 Mobile - Vodafone 94, 92, 99 685
Malta 356 250
Mariana Island 1670 250
Marshall Islands 692 965
Martinique 596 Fr. Antilles 250
Martinique 596 Fr. Antilles - Mobile 696 1050
Martinique 596 Fr. Antilles - Mobile - Digicel 6961, 6967, 6965, 6969 1050
Martinique 596 Fr. Antilles - Mobile - Orange 6963, 69683, 6964, 69684, 69681, 69699, 69682, 69680, 69686, 6962, 69685 1050
Mauritania 222 Mobile 71, 74, 77, 3, 72, 76, 73, 2, 59, 4, 70, 75 985
Mauritania 222 695
Mauritius 230 Mobile 92, 423, 93, 94, 429, 422, 428, 91, 421, 7, 25, 97, 98, 49 305
Mauritius 230 Mobile 87 580
Mauritius 230 265
Mexico 52 EA - Acaponeta 325 285
Mexico 52 EA - Acapulco 744 285
Mexico 52 EA - Actopan 772 285
Mexico 52 EA - Aguascalientes 449 285
Mexico 52 EA - Allende 862 285
Mexico 52 EA - Amecamea 597 285
Mexico 52 EA - Apatzingan 453 285
Mexico 52 EA - Apizaco 241 285
Mexico 52 EA - Arcelia 732 285
Mexico 52 EA - Argua Prieta 633 285
Mexico 52 EA - Atlacomulco 712 285
Mexico 52 EA - Atlixco 244 285
Mexico 52 EA - Autlan 317 285
Mexico 52 EA - Caborca 637 285
Mexico 52 EA - Cadereyta 828 285
Mexico 52 EA - Campeche 981 285
Mexico 52 EA - Cananea 645 285
Mexico 52 EA - Cancun 998 285
Mexico 52 EA - Catemaco 294 285
Mexico 52 EA - Cd. Sahagun 791 285
Mexico 52 EA - Celaya 461 285
Mexico 52 EA - Cerralvo 892 285
Mexico 52 EA - Chetumal 983 285
Mexico 52 EA - Chihuahua 614 285
Mexico 52 EA - Chilapa 756 285
Mexico 52 EA - Chilpancingo 747 285
Mexico 52 EA - China 823 285
Mexico 52 EA - Ciudad Acuna 877 285
Mexico 52 EA - Ciudad Altamirano 767 285
Mexico 52 EA - Ciudad Camargo (Chih) 648 285
Mexico 52 EA - Ciudad Camargo (Tamps) 891 285
Mexico 52 EA - Ciudad Constitucion 613 285
Mexico 52 EA - Ciudad De Huitzuco 727 285
Mexico 52 EA - Ciudad Del Carmen 938 285
Mexico 52 EA - Ciudad Guadalupe Victoria 676 285
Mexico 52 EA - Ciudad Guzman 341 285
Mexico 52 EA - Ciudad Hidalgo 786 285
Mexico 52 EA - Ciudad Juarez 656 285
Mexico 52 EA - Ciudad Mante 831 285
Mexico 52 EA - Ciudad Obregon 644 285
Mexico 52 EA - Ciudad Valles 481 285
Mexico 52 EA - Coatzacoalcos 921 285
Mexico 52 EA - Colima 312 285
Mexico 52 EA - Cordoba 271 285
Mexico 52 EA - Cozumel 987 285
Mexico 52 EA - Cuauhtemoc 625 285
Mexico 52 EA - Cuautla 735 285
Mexico 52 EA - Cuernavaca 777 285
Mexico 52 EA - Culiacan 667 285
Mexico 52 EA - Delicias 639 285
Mexico 52 EA - Durango 618 285
Mexico 52 EA - Encarnacion 475 285
Mexico 52 EA - Ensenada 646 285
Mexico 52 EA - Fresnillo 493 285
Mexico 52 EA - Guamuchil 673 285
Mexico 52 EA - Guanajuato 473 285
Mexico 52 EA - Guasave 687 285
Mexico 52 EA - Guaymas 622 285
Mexico 52 EA - Guerrero Negro 615 285
Mexico 52 EA - Hermosillo 662 285
Mexico 52 EA - Hidalgo 829 285
Mexico 52 EA - Huatabampo 647 285
Mexico 52 EA - Huatulco 958 285
Mexico 52 EA - Huetamo 435 285
Mexico 52 EA - Huimanguillo 917 285
Mexico 52 EA - Iguala 733 285
Mexico 52 EA - Irapuato 462 285
Mexico 52 EA - Ixtapan De La Sal 721 285
Mexico 52 EA - Ixtlan Del Rio 324 285
Mexico 52 EA - Izucar de Matamoros 243 285
Mexico 52 EA - Jalapa 228 285
Mexico 52 EA - Jalpa 463 285
Mexico 52 EA - Jerez 494 285
Mexico 52 EA - Jojutla 734 285
Mexico 52 EA - Juachitan 971 285
Mexico 52 EA - La Barca 393 285
Mexico 52 EA - La Paz 612 285
Mexico 52 EA - La Piedad 352 285
Mexico 52 EA - Lagos De Moreno 474 285
Mexico 52 EA - Lazaro Cardenas 753 285
Mexico 52 EA - Leon 477 285
Mexico 52 EA - Lerdo De Tejada 284 285
Mexico 52 EA - Lerma 728 285
Mexico 52 EA - Linares 821 285
Mexico 52 EA - Los Mochis 668 285
Mexico 52 EA - Los Reyes 354 285
Mexico 52 EA - Magdalena 632 285
Mexico 52 EA - Manuel 836 285
Mexico 52 EA - Manzanillo 314 285
Mexico 52 EA - Martinez de la Torre 232 285
Mexico 52 EA - Matamoros 868 285
Mexico 52 EA - Matehuala 488 285
Mexico 52 EA - Mazatan 623 285
Mexico 52 EA - Mazatlan 669 285
Mexico 52 EA - Merida 999 285
Mexico 52 EA - Mexicali 686 285
Mexico 52 EA - Minatitlan 922 285
Mexico 52 EA - Monclova 866 285
Mexico 52 EA - Montemorelos 826 285
Mexico 52 EA - Morelia 443 285
Mexico 52 EA - Moroleon 445 285
Mexico 52 EA - Nacozari 634 285
Mexico 52 EA - Navojoa 642 285
Mexico 52 EA - Nogales 631 285
Mexico 52 EA - Nuevo Casas Grandes 636 285
Mexico 52 EA - Nuevo Laredo 867 285
Mexico 52 EA - Oaxaca 951 285
Mexico 52 EA - Ocotlan 392 285
Mexico 52 EA - Ocozocuautla 968 285
Mexico 52 EA - Ojinaga 626 285
Mexico 52 EA - Ometepec 741 285
Mexico 52 EA - Orizaba 272 285
Mexico 52 EA - Pachuca 771 285
Mexico 52 EA - Palenque 916 285
Mexico 52 EA - Parral 627 285
Mexico 52 EA - Parras De La Fuente 842 285
Mexico 52 EA - Patzcuaro 434 285
Mexico 52 EA - Penjamo 469 285
Mexico 52 EA - Petatlan 758 285
Mexico 52 EA - Piedras Negras 878 285
Mexico 52 EA - Poza Rica 782 285
Mexico 52 EA - Puebla 222 285
Mexico 52 EA - Puerto Penasco 638 285
Mexico 52 EA - Puerto Vallarta 322 285
Mexico 52 EA - Puruandiro 438 285
Mexico 52 EA - Queretaro 442 285
Mexico 52 EA - Quintin 616 285
Mexico 52 EA - Reynosa 899 285
Mexico 52 EA - Rio Grande 498 285
Mexico 52 EA - Rio Verde 487 285
Mexico 52 EA - Rosarito 661 285
Mexico 52 EA - Sabinas 861 285
Mexico 52 EA - Sahuayo 353 285
Mexico 52 EA - Salamanca 464 285
Mexico 52 EA - Saltillo 844 285
Mexico 52 EA - Salvatierra 466 285
Mexico 52 EA - San Cristobal 967 285
Mexico 52 EA - San Felipe 986 285
Mexico 52 EA - San Fernando 841 285
Mexico 52 EA - San Jose 624 285
Mexico 52 EA - San Jose De Gracia 381 285
Mexico 52 EA - San Juan Del Rio 427 285
Mexico 52 EA - San Luis De La Paz 468 285
Mexico 52 EA - San Luis Potosi 444 285
Mexico 52 EA - San Luis Rio Colorado 653 285
Mexico 52 EA - San Miguel Allende 415 285
Mexico 52 EA - Santa Ana 641 285
Mexico 52 EA - Santiago 713 285
Mexico 52 EA - Santiago Ixcuintla 323 285
Mexico 52 EA - Santiago Papasquiaro 674 285
Mexico 52 EA - Silao 472 285
Mexico 52 EA - Tala 384 285
Mexico 52 EA - Tampico 833 285
Mexico 52 EA - Tapachula 962 285
Mexico 52 EA - Taxco 762 285
Mexico 52 EA - Tecate 665 285
Mexico 52 EA - Tecoman 313 285
Mexico 52 EA - Tecpan 742 285
Mexico 52 EA - Tecuala 389 285
Mexico 52 EA - Tehuacan 238 285
Mexico 52 EA - Teloloapan 736 285
Mexico 52 EA - Tenancingo 714 285
Mexico 52 EA - Tepatitlan 378 285
Mexico 52 EA - Tepic 311 285
Mexico 52 EA - Tequila 374 285
Mexico 52 EA - Texcoco 595 285
Mexico 52 EA - Teziutlan 231 285
Mexico 52 EA - Ticul 997 285
Mexico 52 EA - Tijuana 664 285
Mexico 52 EA - Tixtla 754 285
Mexico 52 EA - Tizayuca 779 285
Mexico 52 EA - Tlacotalpan 288 285
Mexico 52 EA - Tlalpa 757 285
Mexico 52 EA - Tlaxcala 246 285
Mexico 52 EA - Toluca 722 285
Mexico 52 EA - Torreon 871 285
Mexico 52 EA - Tula 773 285
Mexico 52 EA - Tulancingo 775 285
Mexico 52 EA - Tuxpan 783 285
Mexico 52 EA - Tuxtepec 287 285
Mexico 52 EA - Tuxtla Gutierrez 961 285
Mexico 52 EA - Uruapan 452 285
Mexico 52 EA - Valle De Bravo 726 285
Mexico 52 EA - Veracruz 229 285
Mexico 52 EA - Victoria 834 285
Mexico 52 EA - Villa Flores 965 285
Mexico 52 EA - Villahermosa 993 285
Mexico 52 EA - Yurecuaro 356 285
Mexico 52 EA - Zacapu 436 285
Mexico 52 EA - Zacatecas 492 285
Mexico 52 EA - Zamora 351 285
Mexico 52 EA - Zihuatanejo 755 285
Mexico 52 EA - Zinapecuaro 451 285
Mexico 52 EA - Zitacuaro 715 285
Mexico 52 EA - Zumpango 591 285
Mexico 52 Mobile 1 355
Mexico 52 Mobile - Telcel - EA 1243, 1271, 1272, 1284, 1314, 1353, 1384, 1443, 1466, 1469, 1475, 1626, 1636, 1713, 1714, 1762, 1783, 1828, 1831, 1834, 1868, 1951, 1965, 1998, 1232, 1317, 1324, 1341, 1356, 1631, 1647, 1653, 1676, 1721, 1735, 1736, 1747, 1753, 1756, 1773, 1779, 1829, 1878, 1891, 1916, 1938, 1971, 1983, 1987, 1246, 1287, 1294, 1323, 1436, 1438, 1444, 1451, 1452, 1464, 1487, 1616, 1622, 1625, 1633, 1638, 1642, 1644, 1648, 1668, 1722, 1734, 1782, 1826, 1921, 1986, 1999, 1238, 1244, 1352, 1389, 1442, 1453, 1462, 1474, 1488, 1492, 1591, 1624, 1646, 1662, 1726, 1727, 1742, 1833, 1836, 1917, 1961, 1241, 1288, 1311, 1312, 1322, 1325, 1351, 1378, 1393, 1415, 1434, 1461, 1498, 1612, 1614, 1632, 1664, 1686, 1687, 1772, 1775, 1821, 1823, 1841, 1842, 1877, 1968, 1997, 1313, 1427, 1435, 1472, 1493, 1597, 1618, 1634, 1661, 1715, 1728, 1741, 1744, 1755, 1757, 1758, 1771, 1844, 1861, 1892, 1899, 1958, 1962, 1967, 1981, 1222, 1228, 1229, 1231, 1354, 1374, 1381, 1392, 1449, 1473, 1595, 1623, 1627, 1639, 1641, 1673, 1674, 1733, 1791, 1862, 1866, 1867, 1922, 1993, 1445, 1463, 1468, 1477, 1481, 1494, 1613, 1615, 1637, 1645, 1656, 1665, 1667, 1669, 1712, 1732, 1754, 1767, 1777, 1786, 1871 355
Mexico 52 Mobile - Telcel - Triangle 133, 155, 181 355
Mexico 52 NEA - Abasolo 429 315
Mexico 52 NEA - Acambaro 417 315
Mexico 52 NEA - Acambay 718 315
Mexico 52 NEA - Acatzingo 249 315
Mexico 52 NEA - Acayucan 924 315
Mexico 52 NEA - Agua Blanca 774 315
Mexico 52 NEA - Agua Dulce 923 315
Mexico 52 NEA - Ahualulco 386 315
Mexico 52 NEA - Ajolopan 596 315
Mexico 52 NEA - Alamo 765 315
Mexico 52 NEA - Almoloya 716 315
Mexico 52 NEA - Alvarado 297 315
Mexico 52 NEA - Amayuca 731 315
Mexico 52 NEA - Ameca 375 315
Mexico 52 NEA - Apan 748 315
Mexico 52 NEA - Apaseo Alto 413 315
Mexico 52 NEA - Apaxco 599 315
Mexico 52 NEA - Arandas, Jal 348 315
Mexico 52 NEA - Arriaga 966 315
Mexico 52 NEA - Atotonilco 391 315
Mexico 52 NEA - Atoyac 372 315
Mexico 52 NEA - Axochiapan 769 315
Mexico 52 NEA - Barranca 326 315
Mexico 52 NEA - Bucerias 329 315
Mexico 52 NEA - Calpulalpan 749 315
Mexico 52 NEA - Calvillo 495 315
Mexico 52 NEA - Camaron 995 315
Mexico 52 NEA - Camaron de Tejada 433 315
Mexico 52 NEA - Cardel 296 315
Mexico 52 NEA - Cardenas 937 315
Mexico 52 NEA - Cerritos 486 315
Mexico 52 NEA - Chalapa 376 315
Mexico 52 NEA - Chompoton 982 315
Mexico 52 NEA - Ciudad Jimenez 629 315
Mexico 52 NEA - Ciudad Serdan 245 315
Mexico 52 NEA - Coatepec 723 315
Mexico 52 NEA - Cocula 377 315
Mexico 52 NEA - Colotlan 499 315
Mexico 52 NEA - Comitan 963 315
Mexico 52 NEA - Compostela 327 315
Mexico 52 NEA - Cortazar 411 315
Mexico 52 NEA - Cotaxtla 278 315
Mexico 52 NEA - Cotija de La Paz 394 315
Mexico 52 NEA - Coyuca de Benitez 781 315
Mexico 52 NEA - Cozumel (Quintana Roo) 763 315
Mexico 52 NEA - Cuetzalan 233 315
Mexico 52 NEA - Dolores Hidalgo 418 315
Mexico 52 NEA - Dr Gonzalez 825 315
Mexico 52 NEA - Ebano 845 315
Mexico 52 NEA - El Grullo 321 315
Mexico 52 NEA - Escobedo 448 315
Mexico 52 NEA - Ezequiel Montes 441 315
Mexico 52 NEA - Francisco y Madero 872 315
Mexico 52 NEA - Frontera 913 315
Mexico 52 NEA - Guiterrez Zamora 766 315
Mexico 52 NEA - Huajuapan 953 315
Mexico 52 NEA - Huamantla 247 315
Mexico 52 NEA - Huandacareo 455 315
Mexico 52 NEA - Huatusco 273 315
Mexico 52 NEA - Huauchinango 776 315
Mexico 52 NEA - Huichapan 761 315
Mexico 52 NEA - Huixtla 964 315
Mexico 52 NEA - Isla 283 315
Mexico 52 NEA - Ixmiquilpan 759 315
Mexico 52 NEA - Ixtlan 328 315
Mexico 52 NEA - Jalostotitlan 431 315
Mexico 52 NEA - Juchique 279 315
Mexico 52 NEA - Juventino 412 315
Mexico 52 NEA - La Huerta, Jal 357 315
Mexico 52 NEA - Manuel Doblado 432 315
Mexico 52 NEA - Maravatio 447 315
Mexico 52 NEA - Mazatepec 737 315
Mexico 52 NEA - Mier 897 315
Mexico 52 NEA - Miguel el Alto 347 315
Mexico 52 NEA - Misantla 235 315
Mexico 52 NEA - Mixquiahuala 738 315
Mexico 52 NEA - Motul 991 315
Mexico 52 NEA - Muzquiz 864 315
Mexico 52 NEA - Naranjo 768 315
Mexico 52 NEA - Navolato 672 315
Mexico 52 NEA - Nueva Italia 425 315
Mexico 52 NEA - Ocotepec 276 315
Mexico 52 NEA - Ojo Caliente 458 315
Mexico 52 NEA - Otumba 592 315
Mexico 52 NEA - Panuco 846 315
Mexico 52 NEA - Papantla Del Olarte 784 315
Mexico 52 NEA - Parocho 423 315
Mexico 52 NEA - Penjamillo 359 315
Mexico 52 NEA - Perote, Ver 282 315
Mexico 52 NEA - Pijijiapan 918 315
Mexico 52 NEA - Playadel Carmen 984 315
Mexico 52 NEA - Progreso 969 315
Mexico 52 NEA - Puerto Escondido 954 315
Mexico 52 NEA - Purepero 471 315
Mexico 52 NEA - Quiroga 454 315
Mexico 52 NEA - Rincon Romos 465 315
Mexico 52 NEA - San Andres Calpan 227 315
Mexico 52 NEA - San Felipe (Guanajuato) 428 315
Mexico 52 NEA - San Francisco Del Rincon 476 315
Mexico 52 NEA - San Jose Iturbide 419 315
Mexico 52 NEA - San Juan De Los Lagos 395 315
Mexico 52 NEA - San Marcos 745 315
Mexico 52 NEA - San Martin 248 315
Mexico 52 NEA - San Patricio Melaque 315 315
Mexico 52 NEA - Santa Maria Del Rio 485 315
Mexico 52 NEA - Saucillo 621 315
Mexico 52 NEA - Sayula 342 315
Mexico 52 NEA - Sonoita 651 315
Mexico 52 NEA - Soto La Marina 835 315
Mexico 52 NEA - Tacambaro 459 315
Mexico 52 NEA - Talpa de Allende 388 315
Mexico 52 NEA - Tamuin 489 315
Mexico 52 NEA - Tangamanadadpio 383 315
Mexico 52 NEA - Tangancicuaro 355 315
Mexico 52 NEA - Tapala 343 315
Mexico 52 NEA - Teapa 932 315
Mexico 52 NEA - Tecali 224 315
Mexico 52 NEA - Tecalitlan 371 315
Mexico 52 NEA - Tehotihuacan 594 315
Mexico 52 NEA - Tejupilco 724 315
Mexico 52 NEA - Tenango de Valle 717 315
Mexico 52 NEA - Teocaltiche 346 315
Mexico 52 NEA - Teoloyucan 593 315
Mexico 52 NEA - Tepaztlan 739 315
Mexico 52 NEA - Tequisquiapan 414 315
Mexico 52 NEA - Tierra Blanca 274 315
Mexico 52 NEA - Tilzapotla 751 315
Mexico 52 NEA - Tlacotepec 237 315
Mexico 52 NEA - Tlapacoyan 225 315
Mexico 52 NEA - Tlatenago 437 315
Mexico 52 NEA - Tlatlauquitepec 223 315
Mexico 52 NEA - Tula (Tamps) 832 315
Mexico 52 NEA - Tulcingo del Valle 275 315
Mexico 52 NEA - Tuxpan (Nayarit) 319 315
Mexico 52 NEA - Uman 988 315
Mexico 52 NEA - Union de Tula 316 315
Mexico 52 NEA - Valle Hermoso 894 315
Mexico 52 NEA - Valle de Santiago 456 315
Mexico 52 NEA - Vicente Guerrero 675 315
Mexico 52 NEA - Viezca 671 315
Mexico 52 NEA - Villa Tezontepec 743 315
Mexico 52 NEA - Villa de Allende 628 315
Mexico 52 NEA - Xicotepe 764 315
Mexico 52 NEA - Yahuelica 344 315
Mexico 52 NEA - Zacatlan 797 315
Mexico 52 NEA - Zapotlanejo 373 315
Mexico 52 NEA 1 345, 482, 697, 785, 994, 588, 711, 725, 236, 385, 426, 652, 659, 698, 422, 457, 643, 658, 719, 869, 649, 985, 996, 226, 349, 387, 635, 285, 778, 873, 992, 467, 478, 934 315
Mexico 52 NEA 2 483, 789, 382, 496, 933, 936, 919, 421, 677, 914, 281, 694, 358, 695, 696, 746, 824, 972, 424 315
Mexico 52 Triangle - Guadalajara 33 285
Mexico 52 Triangle - Mexico City 55 285
Mexico 52 Triangle - Monterrey 81 285
Mexico 52 285
Micronesia 691 815
Moldova 373 Mobile - Moldcell 78, 79 750
Moldova 373 Mobile - Moldtelecom 672, 671 750
Moldova 373 Mobile - Orange 601, 69, 600, 68 750
Moldova 373 Mobile - Transnistria 77 750
Moldova 373 Mobile-Orange 602 750
Moldova 373 Transnistria 557, 210, 219, 552, 562, 215, 216, 533, 555 545
Moldova 373 545
Monaco 377 Kosovo Mobile 44, 45 1075
Monaco 377 Mobile 6, 4 1075
Monaco 377 250
Mongolia 976 Mobile 50, 8, 9 325
Mongolia 976 280
Montenegro 382 Mobile - MTEL 68 1035
Montenegro 382 Mobile - ProMonte 69, 63 1035
Montenegro 382 Mobile - T-Mobile 67 1035
Montenegro 382 540
Montserrat 1664 600
Morocco 212 Casablanca 522 195
Morocco 212 Connect Limited Mobility Services(WANA) 529, 526, 527, 538, 533, 546, 534 950
Morocco 212 Mobile - Globalstar 892 1095
Morocco 212 Mobile - Itissalat 648, 652, 659, 672, 616, 653, 655, 668, 676, 611, 615, 641, 666, 670, 677, 661, 671, 673, 618, 650, 651, 654, 662, 642, 667, 658, 678, 610, 613 1095
Morocco 212 Mobile - Meditel 644, 649, 645, 656, 617, 665, 669, 664, 675, 619, 660, 614, 612, 663, 674, 679 1095
Morocco 212 Mobile - WANA 640, 646, 647 1095
Morocco 212 Mobile-Meditel 657 1095
Morocco 212 Mobile-WANA 633, 600, 699 1095
Morocco 212 Rabat 537 195
Morocco 212 195
Mozambique 258 Mobile - MCell 82 475
Mozambique 258 Mobile - Vodacom 84 935
Mozambique 258 360
Myanmar 95 1165
Namibia 264 Mobile 81, 85 728
Namibia 264 355
Nauru 674 Mobile 559, 555, 557, 556, 558 3535
Nauru 674 3445
Nepal 977 Kathmandu 12, 16, 14, 15 565
Nepal 977 Mobile 98 612
Nepal 977 565
Netherlands 31 Mobile - Callmax (Paging) 660 3960
Netherlands 31 Mobile - KPN 610, 665, 623, 630, 651, 653, 613, 620, 682, 612, 622, 683 350
Netherlands 31 Mobile - Orange 638, 648, 639, 628, 618 350
Netherlands 31 Mobile - Other 657, 632, 658, 656, 659 350
Netherlands 31 Mobile - T-Mobile 634, 643, 624, 614, 642, 684, 641, 681 350
Netherlands 31 Mobile - Tele 2 636, 640 350
Netherlands 31 Mobile - Telfort 644, 645, 647, 626, 633, 619, 649, 616, 617 350
Netherlands 31 Mobile - Vodafone 629, 611, 631, 625, 627, 646, 615, 637, 621, 652, 650, 654, 680, 655 350
Netherlands 31 Mobile-Lycamobile 685 350
Netherlands 31 150
Netherlands Antilles 599 Bonaire 715, 718, 750, 717 445
Netherlands Antilles 599 Curacao 973, 9721, 98, 94, 974, 9763, 9765, 9777, 9722, 9767, 9720, 950, 9766 445
Netherlands Antilles 599 Mobile - Bonaire 70, 78, 79 505
Netherlands Antilles 599 Mobile - Curacao 967, 969, 9630, 951, 966, 955, 952, 953, 954, 956, 9631, 961 505
Netherlands Antilles 599 Mobile - Saba 4165, 4161, 4168, 4166, 4167 505
Netherlands Antilles 599 Mobile - St. Maartin 522, 524, 55, 520, 521, 580, 581, 523, 527, 588, 586, 526, 587 505
Netherlands Antilles 599 Mobile-St. Maartin 510, 511 505
Netherlands Antilles 599 Mobile-St.Eustatius 3187, 3185, 3186, 3181, 3184 505
Netherlands Antilles 599 Saba 4162, 4163, 4169, 4160 505
Netherlands Antilles 599 St. Eustatius 3180, 3183, 3182 445
Netherlands Antilles 599 St. Maartin 525, 589, 583, 582, 54 445
Netherlands Antilles 599 445
Nevis and St. Kitts 1869 Mobile - Digicel 762, 763, 764, 765 915
Nevis and St. Kitts 1869 Mobile - Other 660, 664, 557, 566, 567, 661, 663, 669, 565, 662, 668, 558, 665, 667, 556 915
Nevis and St. Kitts 1869 515
New Caledonia 687 Mobile 86, 74, 82, 89, 85, 9, 75, 77, 79, 80, 83, 78, 81, 87, 76, 84 835
New Caledonia 687 707
New Zealand 64 Auckland 9 165
New Zealand 64 Mobile 2 778
New Zealand 64 165
Nicaragua 505 Mobile - Claro 882, 893, 844, 872, 874, 885, 849, 835, 833, 873, 883, 892, 884, 890, 840, 841, 891, 836, 842, 843, 894 885
Nicaragua 505 Mobile - Movistar 832, 880, 887, 888, 86, 847, 868, 838, 899, 896, 837, 846, 881, 886, 897, 845, 867, 889, 875, 895, 848, 898 885
Nicaragua 505 Mobile-Movistar 876 885
Nicaragua 505 560
Niger 227 Mobile - Celtel 96, 97 685
Niger 227 Mobile - Orange 90 685
Niger 227 Mobile - Sahelcom 93 685
Niger 227 Mobile - Telecel 94 685
Niger 227 Mobile-Zain 98 685
Niger 227 547
Nigeria 234 Lagos 1 355
Nigeria 234 Mobile - Celtel 808, 708, 802 355
Nigeria 234 Mobile - EMTS 809 355
Nigeria 234 Mobile - Globacom 705, 805, 807 355
Nigeria 234 Mobile - Globacom Lagos 1912, 1914, 1903, 1904, 1907, 1908, 1910, 1915, 1909, 1913, 1905, 1906, 1911 355
Nigeria 234 Mobile - MTN 703, 706, 803, 806, 813 355
Nigeria 234 Mobile - Nitel 804 355
Nigeria 234 Mobile - Other 90 355
Nigeria 234 Mobile - Visafone 1342, 1453, 3829, 4329, 5529, 6529, 8729, 7025, 7329, 8430, 8829, 8866, 4628, 4629, 4888, 6929, 8229, 8455, 7026, 4666, 6229, 8566, 8777, 1454, 3129, 7629, 8766, 4266, 4829, 5229, 8255, 8429, 4229, 8244, 8366, 8466 355
Nigeria 234 Mobile - Zain 812 355
Nigeria 234 Mobile-EMTS 818 355
Nigeria 234 Mobile-MTN 816 355
Nigeria 234 Starcomms 847, 888, 181, 185, 189, 388, 848, 488, 628, 649, 769, 878, 7029, 173, 187, 195, 648, 738, 778, 174, 658, 838, 987, 287, 398, 548, 643, 858, 428, 468, 538, 568, 698, 180, 318, 528, 828, 7028 355
Nigeria 234 355
Niue 683 Mobile 6, 5, 8, 2, 7, 9 2488
Niue 683 2488
Norway 47 Mobile 4, 59, 9 400
Norway 47 Mobile - Netcom 403, 404, 464, 924, 928, 942, 988, 4050, 4054, 4117, 4566, 4579, 4583, 4593, 4834, 4841, 4848, 9377, 9412, 9449, 40826, 40829, 4884, 4896, 4897, 599, 936, 982, 984, 4011, 4051, 4064, 4578, 4587, 4591, 4599, 4676, 4837, 4840, 9210, 9443, 9692, 4588, 4886, 4888, 4894, 4899, 980, 4062, 4065, 4066, 4096, 4100, 4568, 4569, 4577, 4674, 4715, 4717, 4893, 9217, 9277, 9854, 4585, 4842, 451, 932, 4010, 4053, 4055, 4061, 4083, 4099, 4551, 4586, 4594, 4833, 4836, 9815, 4898, 938, 4014, 4052, 4068, 4077, 4095, 4097, 4098, 4118, 4559, 4714, 9237, 9337, 9391, 9410, 9442, 9448, 40825, 4889, 4895, 402, 920, 922, 986, 4000, 4060, 4063, 4101, 4106, 4567, 4576, 4584, 4598, 4654, 4675, 4716, 4850, 9297, 9317, 9357, 9411, 9693, 40828, 4887, 452, 930, 4067, 4094, 4107, 4550, 4670, 4677, 4849, 4851, 4859, 9447, 9664, 4589, 4885, 450, 454, 926, 934, 4001, 4539, 4595, 4597, 4650, 4673, 4744, 4852, 9257, 9694, 9837, 9876, 9899, 40827 400
Norway 47 Mobile - Tele2 413, 4726, 4729, 4728, 4723, 4727, 412, 473, 4724, 4725 400
Norway 47 Mobile - Telenor 415, 951, 4007, 4016, 4085, 4187, 4691, 4722, 4745, 9124, 9475, 9479, 9490, 9536, 9650, 9651, 9695, 9696, 9906, 468, 480, 481, 952, 958, 4188, 4189, 4693, 4695, 4830, 9040, 9405, 9552, 9660, 9662, 9741, 9798, 416, 417, 478, 900, 4184, 4666, 4746, 4748, 4776, 4777, 4799, 9401, 9698, 9747, 9749, 9795, 475, 592, 992, 4009, 4084, 4086, 4582, 4690, 4694, 4696, 4775, 5901, 5902, 9100, 9477, 9497, 9555, 9609, 9661, 9689, 9797, 9910, 414, 909, 954, 959, 993, 995, 4015, 4018, 4186, 4580, 4720, 4770, 4798, 9476, 9601, 9697, 9740, 9742, 9746, 9796, 9908, 482, 591, 595, 902, 906, 917, 950, 957, 4004, 4006, 4017, 4087, 4721, 4797, 9403, 9533, 9663, 9743, 9912, 901, 905, 908, 911, 913, 918, 948, 994, 4005, 4008, 4088, 4185, 4667, 4778, 5900, 9400, 9478, 9498, 9604, 9799, 9905, 9909, 9915, 907, 941, 4019, 4089, 4581, 4692, 4747, 4749, 4771, 4790, 9036, 9041, 9047, 9191, 9474, 9530, 9699, 9748, 9907, 9911, 9916 400
Norway 47 Special Services 1, 815, 810 375
Norway 47 150
Oman 968 Mobile 1505, 9 765
Oman 968 495
Pakistan 92 Islamabad 51 350
Pakistan 92 Karachi 21 350
Pakistan 92 Lahore 42 350
Pakistan 92 Mobile 3 350
Pakistan 92 Mobile - Mobilink 30 350
Pakistan 92 Mobile - Telenor 34 350
Pakistan 92 350
Palau 680 Mobile 640, 630, 775, 779, 660, 620, 680, 690 1120
Palau 680 967
Palestine 970 Mobile 56, 59 755
Palestine 970 695
Panama 507 Colon 445, 448, 4344, 4702, 433, 443, 449, 447, 4443, 4700, 4703, 4444, 4701, 442, 441, 4440, 4441, 4442, 430, 446, 4730, 4731, 431 240
Panama 507 Mobile 6 580
Panama 507 Mobile - Movistar 664, 683, 64, 660, 661, 662, 659, 663, 681, 656, 657, 658, 682, 685 580
Panama 507 Mobile-Digicel 60 580
Panama 507 Mobile-Movistar 692, 686, 689, 693, 697 580
Panama 507 Panama City 2, 523, 529, 561, 579, 3, 51, 590, 50, 530, 578, 525, 526, 560, 524, 527, 520, 521, 522, 563, 574 240
Panama 507 240
Papua New Guinea 675 2040
Paraguay 595 Asuncion 21 265
Paraguay 595 Mobile 9 295
Paraguay 595 Mobile - CTI 995, 991, 993 295
Paraguay 595 Mobile - Personal 975, 973, 971 295
Paraguay 595 Mobile - Telecel 983, 985, 981, 982, 984 295
Paraguay 595 265
Peru 51 Ancash 435, 430, 432, 434, 437, 431, 436, 433 180
Peru 51 Arequipa 546, 540, 542, 545, 547, 541, 543, 544 180
Peru 51 Cusco 844, 847, 842, 843, 840, 841, 845, 846 180
Peru 51 Junin 643, 646, 641, 642, 647, 640, 645, 644 180
Peru 51 La Libertad 444, 447, 446, 440, 441, 445, 442, 443 180
Peru 51 Lambayeque 745, 742, 747, 740, 744, 741, 746, 743 180
Peru 51 Lima 13, 17, 12, 14, 15, 16 180
Peru 51 Lima - Mobile 189, 188, 19 585
Peru 51 Lima - Mobile - Claro 1973, 1992, 19805, 1987, 1991, 1993, 1986, 19804, 19948, 19808, 19809, 19949, 19946, 19806, 1989, 1997, 19807, 19943, 19947 585
Peru 51 Lima - Mobile - Telefonica 1990, 19945, 19985, 19989, 1985, 1995, 1999, 19988, 19800, 1975, 1988, 19802, 1996, 19803, 19944, 19980, 19987, 1945, 19984, 19801, 19986 585
Peru 51 Lima - Rural 1600 180
Peru 51 Mobile 419, 449, 649, 729, 739, 839, 529, 549, 569, 639, 659, 439, 539, 769, 519, 619, 669, 679, 829, 429, 629, 749, 849 585
Peru 51 Mobile - Claro 439435, 519512, 549597, 629627, 669664, 739693, 749793, 829827, 839837, 4294230, 4394372, 4394376, 4494972, 5195030, 5495805, 5495899, 5495926, 5495927, 439433, 449491, 519507, 549582, 569563, 649541, 749787, 849842, 849844, 4294231, 4394336, 4394371, 4494807, 5495897, 5495923, 5495924, 449483, 549583, 679677, 4394370, 4494871, 4494970, 4494977, 5495895, 5495921, 5495922, 5495925, 44982, 629623, 649642, 739697, 749783, 749797, 769762, 829823, 849742, 849747, 4394377, 4494909, 4494975, 4494976, 5495808, 569562, 649641, 649643, 669663, 669667, 769763, 849743, 849841, 4494805, 4494808, 4494974, 5495920, 519511, 519513, 519517, 529527, 549591, 549593, 569567, 659653, 849843, 849847, 4394373, 4394375, 4494971, 5495806, 5495807, 5495811, 419417, 449492, 549587, 659657, 4494809, 4494907, 4494973, 5495809, 5495810, 5495898, 429427, 449482, 449493, 529523, 539537, 619617, 619618, 639637, 729727, 739687, 4394374, 4494806, 4494870, 4494908, 5195031, 5395350, 5495896 585
Peru 51 Mobile - Telefonica 7497844, 7697007, 8298298, 7297298, 749798, 769769, 849749, 849848, 4194185, 4294201, 4294203, 4494815, 4494900, 4494905, 5195080, 5195093, 5195098, 5295253, 5395363, 5395391, 5395395, 5395396, 5395399, 5495841, 5495845, 6196151, 6296250, 6396362, 6495442, 6495443, 6495444, 6495445, 6495447, 6696602, 6796765, 6796766, 7297281, 7297282, 429424, 439430, 449486, 519516, 519519, 569565, 739680, 749792, 7497883, 7497885, 8398397, 8398399, 8497489, 7396884, 749796, 769764, 769766, 4494816, 5195081, 5195092, 5195094, 5195095, 5295250, 5295254, 5395364, 5395367, 5395393, 5495894, 5695610, 6396360, 6396390, 6396392, 6396395, 6696600, 6796769, 7297267, 7297268, 7297285, 7297296, 519510, 529529, 549598, 619619, 649648, 739689, 7497840, 7497842, 7497887, 7497888, 7396880, 769768, 4294200, 4394317, 4494811, 4494812, 4494901, 5195082, 5195097, 5395397, 5495928, 5695611, 6396394, 6495440, 6496473, 6696692, 6696693, 6696696, 6796798, 7297280, 7297290, 7297291, 439439, 449489, 449494, 449496, 549580, 549586, 549588, 549599, 629629, 649644, 649646, 739684, 739691, 739695, 739696, 749780, 749781, 7497880, 7497881, 7497886, 8298260, 8298268, 7297297, 7396881, 7396883, 769761, 849849, 4394312, 4394314, 4394318, 4394378, 4494902, 4494906, 5195087, 5195089, 5295229, 5295251, 5495844, 5495890, 5495893, 6296251, 6396393, 6396398, 6396399, 6495441, 6496471, 6496475, 6496477, 6696695, 6796799, 7297262, 7297286, 439434, 449480, 449488, 519518, 549578, 549579, 549596, 649649, 669666, 739681, 749789, 749794, 8398394, 8398396, 8398398, 7396882, 7396886, 849845, 4194187, 4394310, 4494813, 4494978, 5395368, 5495892, 5695612, 6196150, 6495448, 6496470, 6496474, 6596580, 7297263, 7297283, 7297292, 439438, 449499, 549585, 549595, 569559, 569568, 569569, 619616, 649540, 669668, 739698, 739699, 7497884, 7697600, 8298261, 8398395, 849840, 849846, 4194189, 4394311, 4394489, 4494904, 4494979, 5195090, 5395352, 5495891, 6495490, 6495491, 6495492, 6495493, 6495494, 6495495, 6496472, 6496476, 6696694, 7297260, 7297261, 7297269, 419419, 439449, 449484, 449495, 519500, 519514, 519515, 569566, 629626, 659659, 739690, 7396887, 7497841, 7497843, 7497882, 7697008, 7697009, 8497487, 7396885, 749795, 749799, 769765, 4294202, 4494814, 4494903, 5195083, 5195085, 5195086, 5195096, 5395361, 5395394, 5495840, 5495929, 6396361, 6396363, 6396369, 6396391, 6495496, 6696601, 6696691, 6696698, 6796768, 429426, 429428, 439436, 449479, 449485, 529528, 549590, 569564, 659656, 739694, 8497488, 769767, 839836, 4194186, 4194188, 4394313, 4394315, 4394316, 4394379, 4494810, 5195088, 5195091, 5295252, 5395366, 5395392, 5395398, 5495842, 5495843, 6396364, 6396365, 6495446, 6696690, 6696697, 7297284, 429429, 439432, 449478, 449498, 529526, 549594, 569560, 649640, 649645, 669661, 739692, 749790, 749791 585
Peru 51 Rural 418, 438, 548, 658, 678, 568, 518, 618, 728, 738, 748, 838, 668, 848, 448, 528, 538, 628, 638, 648, 18, 768, 828, 428 745
Peru 51 180
Philippines 63 Bayantel 5642, 52490, 52494, 53331, 54400, 62304, 62305, 84303, 84304, 85344, 88310, 5248, 5447, 8830, 33301, 33303, 38300, 52408, 52409, 53196, 53323, 53338, 54495, 54498, 56434, 62302, 82302, 82306, 84307, 88312, 5246, 52491, 52493, 53321, 53341, 53364, 53382, 54401, 55276, 56437, 56438, 56439, 62306, 82301, 82303, 83303, 85214, 85343, 85345, 5444, 33300, 33304, 52196, 53325, 53381, 54402, 54403, 54497, 55261, 55271, 56432, 82196, 86300, 87301, 5445, 32315, 38301, 52406, 52435, 52492, 53327, 53335, 54404, 54496, 56431, 82300, 82304, 82305, 82307, 83304, 84302, 84305, 85346, 86302, 32313, 32323, 52436, 53322, 53332, 83300, 84300, 86301, 32314, 52403, 52407, 54196, 55196, 55251, 83302, 84306, 87300, 88311, 5441, 33302, 36300, 36301, 52405, 53334, 53336, 53337, 54499, 56430, 56433, 62301, 62303, 83301, 84301, 85342 515
Philippines 63 Capwire 2665, 2678, 2694, 49232, 49248, 49268, 343094, 352099, 362095, 422092, 422094, 432195, 452096, 472099, 492099, 552193, 682094, 772193, 782595, 842099, 2229, 2676, 2679, 49240, 49242, 49258, 49262, 322094, 332194, 343099, 362093, 422093, 422703, 492094, 522094, 562094, 682098, 4227081, 2649, 2675, 49243, 49244, 49249, 49256, 65209, 322097, 432192, 432199, 472094, 472095, 492093, 532094, 562093, 642093, 642095, 682099, 722093, 852094, 4227082, 2673, 2674, 49241, 49250, 49251, 49254, 49266, 49267, 63209, 322098, 362094, 382099, 422095, 422096, 422702, 422706, 432194, 522093, 522099, 532093, 542092, 552199, 642092, 823099, 832097, 842092, 842094, 852095, 882299, 2648, 2698, 46219, 49245, 49246, 352092, 362099, 422099, 422707, 442094, 522092, 642099, 742492, 742494, 782596, 852097, 862099, 882292, 882294, 882297, 49231, 49247, 49264, 322091, 332199, 343091, 422704, 432193, 452093, 452099, 492092, 532092, 542094, 542099, 622096, 642091, 642094, 642097, 742499, 752094, 772194, 782593, 823093, 832094, 832099, 862092, 862094, 882293, 882295, 2644, 2677, 49233, 49234, 49253, 49255, 49257, 49265, 49269, 322099, 452092, 482092, 542093, 552194, 562099, 622093, 622094, 622097, 622099, 642096, 752099, 782592, 782594, 823092, 823094, 852099, 862093, 882291, 2699, 49252, 49263, 352094, 382094, 422098, 422705, 522095, 532099, 622293, 722092, 742493, 742495, 823091, 832096, 882296, 4227080, 4227083, 4227084 515
Philippines 63 Manila 2 515
Philippines 63 Manila - Bayantel 2444, 2449, 249, 2407, 2428, 243, 2427, 2447, 2388, 2406, 2443, 2445, 2454, 2453, 2456, 248, 2448, 2450, 2440, 2446, 2455, 241, 2389 515
Philippines 63 Mobile 9 605
Philippines 63 Mobile - Globe 817, 905, 906, 917, 936, 927, 916, 915, 926, 935, 937 605
Philippines 63 Mobile - Smart 907, 938, 98, 928, 930, 918, 908, 910, 999, 921, 939, 920, 909, 912, 929, 919 605
Philippines 63 Mobile - Sun 923, 933, 932, 922 605
Philippines 63 Mobile-Smart 948, 949 605
Philippines 63 PhilCom 85815, 86840, 88853, 88857, 88858, 85831, 84822, 85816, 85818, 86828, 88828, 88854, 85830, 85839, 86841, 86842, 86845, 86826, 86853, 87808, 88813, 88855, 88890, 84829, 85817, 85819, 86843, 88856, 88859, 88861, 86844, 87811, 323332 515
Philippines 63 515
Poland 48 Katowice 32 155
Poland 48 Mobile - Cyfrowy Polsat 6991, 69900, 69903, 69906, 6992, 69966, 69902, 69968, 6994, 69904, 69905, 69907, 69961, 6993, 69963, 69964, 69965, 69908, 69909, 69962 395
Poland 48 Mobile - ERA 608, 6660, 6661, 6662, 6663, 6668, 8838, 664, 784, 6667, 7273, 600, 668, 692, 7287, 8818, 881, 694, 7282, 7285, 7951, 666, 788, 888, 889, 7272, 7286, 7288, 7952, 7954, 729, 696, 787, 882, 6669, 604, 880, 7281, 7953, 602, 606, 660, 662, 698, 884, 886, 6664, 6665, 7283, 7284, 7289, 7955, 8833 395
Poland 48 Mobile - ERA 720, 8811 1050
Poland 48 Mobile - Netia 791, 792, 793, 794, 790, 796 395
Poland 48 Mobile - Orange 789, 780, 50, 51, 799, 690, 786, 797, 798 395
Poland 48 Mobile - PLUS 603, 607, 691, 697, 723, 6999, 667, 782, 785, 7276, 7290, 601, 661, 663, 781, 6995, 6997, 7277, 695, 724, 885, 887, 6998, 7291, 605, 609, 783, 7274, 7278, 669, 725, 726, 7279, 693, 721, 7275, 665, 722 395
Poland 48 Mobile - Play (P4) 7957, 7959, 8830, 8836, 8837, 8831, 8832, 8839, 7958, 8835, 69969, 7950, 7956, 8834, 69967 395
Poland 48 Mobile-Play (P4) 533, 531, 530, 535 395
Poland 48 Warsaw 22 155
Poland 48 155
Portugal 351 Lisbon 21 185
Portugal 351 Mobile - Optimus 93, 6693, 6093, 6393, 6593 360
Portugal 351 Mobile - TMN 96, 92, 6696, 6096 360
Portugal 351 Mobile - Vodafone 6091, 6591, 6391, 91, 6691 360
Portugal 351 Porto 22 185
Portugal 351 185
Puerto Rico 1787 165
Qatar 974 Mobile 7, 124, 2, 3, 6, 5 725
Qatar 974 635
Reunion Island 262 Mobile 692, 639, 693 1128
Reunion Island 262 395
Romania 40 Bucharest 21 185
Romania 40 Local Other Operators 3 185
Romania 40 Mobile - Cosmote 76 415
Romania 40 Mobile - Digimobil 77 415
Romania 40 Mobile - Orange 75, 74 415
Romania 40 Mobile - Telemobil 78 415
Romania 40 Mobile - Vodafone 72, 73 415
Romania 40 185
Russia 7 Mobile 9 355
Russia 7 Mobile - Beeline 906, 964, 909, 962, 963, 905, 960, 903, 961 355
Russia 7 Moscow 495, 499 265
Russia 7 St. Petersburg 812 265
Russia 7 Zone 2 843, 3822, 3012, 3912, 3942, 496, 498, 855, 3902, 3952, 347, 848, 3022 265
Russia 7 Zone 3 423, 815, 818, 421, 427, 411, 426, 821, 814, 415, 416, 413, 424 265
Russia 7 Zone A 4942 265
Russia 7 265
Rwanda 250 Mobile 75, 72, 78 505
Rwanda 250 568
San Marino 378 435
Sao Tome 239 3645
Saudi Arabia 966 Dahran 3 415
Saudi Arabia 966 Jeddah 26, 22 415
Saudi Arabia 966 Makkah 25 415
Saudi Arabia 966 Mobile 5 585
Saudi Arabia 966 Riyadh 12, 14 415
Saudi Arabia 966 415
Senegal 221 Dakar 338 665
Senegal 221 Mobile - Orange 77 945
Senegal 221 Mobile - Tigo 76 945
Senegal 221 665
Serbia 381 Belgrade 11 338
Serbia 381 Kosovo 29, 39, 28, 38 338
Serbia 381 Mobile - MNTS 64, 66, 65 795
Serbia 381 Mobile - Telenor 62, 63, 69 795
Serbia 381 Mobile - Topnet 61, 60, 68 795
Serbia 381 338
Seychelles 248 Mobile 7, 5 339
Seychelles 248 339
Sierra Leone 232 Freetown 22 1478
Sierra Leone 232 Mobile - Africell 77, 88 1478
Sierra Leone 232 Mobile - Celtel 78, 76 1478
Sierra Leone 232 Mobile - Comium 33 1478
Sierra Leone 232 Mobile - Datatel 50, 40 1478
Sierra Leone 232 Mobile - Other 35 1478
Sierra Leone 232 Mobile - Tigo 30 1478
Sierra Leone 232 1478
Singapore 65 Mobile 9, 8 145
Singapore 65 145
Slovakia 421 Mobile - Eurotel 902, 912, 903, 901, 904, 914, 910, 911 355
Slovakia 421 Mobile - Orange 916, 918, 905, 908, 907, 917, 906, 915, 919 355
Slovakia 421 Mobile - Telefonica 02 949, 940, 948, 944 355
Slovakia 421 250
Slovenia 386 Mobile - IPKO 43, 49 1285
Slovenia 386 Mobile - Mobiltel 31, 41, 51 358
Slovenia 386 Mobile - Simobil 30, 40 358
Slovenia 386 Mobile - T2 9814, 64 358
Slovenia 386 Mobile - TUSmobile 70 358
Slovenia 386 SIOL 820, 599, 9811, 9806, 9819, 598, 590, 9809 245
Slovenia 386 Voijiatel 5620, 5922, 7400, 9816, 1400, 1620, 1777, 2600, 3620, 5632, 5969, 7777, 591, 1810, 3715, 4777, 9812, 9820, 597, 2620, 4263, 7620, 8161, 8162, 8300, 815, 1320, 1401, 3777, 9807, 1550, 1691, 2400, 2707, 5920, 5921, 8160, 9804, 9805, 3600, 4600, 4620, 5600, 5777, 7600, 8220, 9808, 9818, 1600, 2334, 3400, 4400, 5400, 7310 245
Slovenia 386 245
Solomon Islands 677 3278
Somalia 252 Bosaso Golis 91, 45, 90, 58, 88, 42, 46, 57, 55 1778
Somalia 252 HTC 11, 18, 16, 43, 15, 34 1778
Somalia 252 Hargeysa Telesom 24 1655
Somalia 252 Hargeysa Telesom 27, 26, 25 1778
Somalia 252 Mobile - ASGSM 30 1655
Somalia 252 Mobile Somalia Others 12, 33, 13, 23, 62, 66, 65 1778
Somalia 252 Mobile-Hargeysa Telesom 20 1655
Somalia 252 Nationlink Somalia 53, 228, 17, 50, 59, 69, 227, 51, 56, 67, 19 1778
Somalia 252 North East Telecom 52 1655
Somalia 252 STG Burao 22 1778
Somalia 252 STG Galcom 54 1778
Somalia 252 Soltelco 822, 829, 820, 828, 225, 823, 821, 824, 825 1778
Somalia 252 Somafone 60 1655
Somalia 252 Somaliland Telecom 21, 28, 29, 68 1778
Somalia 252 Somtel 7 1778
Somalia 252 1778
South Africa 27 Capetown 21 250
South Africa 27 Johannesburg 11 250
South Africa 27 Mobile - Cellc 74, 84 528
South Africa 27 Mobile - MTN 710, 73, 78, 717, 719, 83, 85100, 85101, 718 528
South Africa 27 Mobile - Vodacom 76, 712, 713, 715, 72, 85, 711, 714, 716, 79, 82 528
South Africa 27 Mobile-Vodacom 75 528
South Africa 27 Value Added Services 87 250
South Africa 27 250
Spain 34 Mobile 6 358
Spain 34 Mobile - Movistar 616, 649, 618, 638, 679, 6011, 6021, 608, 626, 636, 660, 686, 6422, 6688, 628, 646, 669, 689, 659, 680, 690, 696, 699, 6428, 648, 650, 676, 681, 6012, 606, 620, 6010 358
Spain 34 Mobile - Movistar - Roaming 630, 609, 639, 619, 629 358
Spain 34 Mobile - Orange 605, 675, 691, 645, 6442, 615, 651, 655, 685, 6321, 6443, 635, 692, 6441, 6445, 652, 654, 658, 695, 6444, 640, 653, 625, 657, 665, 6880, 656 358
Spain 34 Mobile - Vodafone 661, 671, 6981, 600, 607, 6111, 617, 664, 662, 678, 687, 6116, 603, 610, 627, 634, 663, 666, 670, 647, 677, 637, 667, 672, 697 358
Spain 34 Mobile - Yoigo 633, 622 358
Spain 34 Mobile-Orange 693, 6882 358
Spain 34 Mobile-Vodafone 673 358
Spain 34 Share Cost Services 902 220
Spain 34 220
Sri Lanka 94 Lanka Bell 245, 255, 415, 475, 515, 525, 635, 335, 455, 235, 385, 545, 655, 915, 115, 345, 355, 555, 665, 675, 815, 265, 275, 325, 575, 215, 315, 365, 375 358
Sri Lanka 94 Mobile - Celtel 72 358
Sri Lanka 94 Mobile - Dialog 77 358
Sri Lanka 94 Mobile - Hutch 78 358
Sri Lanka 94 Mobile - Mobitel 71 358
Sri Lanka 94 Mobile - Other 73, 76, 79, 75 358
Sri Lanka 94 SLT 232, 233, 262, 272, 313, 413, 522, 663, 212, 252, 253, 323, 542, 242, 453, 543, 652, 653, 913, 213, 243, 263, 312, 352, 353, 362, 412, 472, 573, 332, 372, 373, 382, 383, 473, 523, 633, 662, 812, 113, 273, 333, 513, 552, 572, 632, 813, 912, 322, 343, 452, 553, 673, 112, 342, 363, 512, 672 358
Sri Lanka 94 Suntel 214, 244, 574, 814, 264, 454, 234, 514, 664, 324, 364, 554, 654, 374, 414, 914, 314, 334, 354, 544, 474, 524, 634, 114, 254, 274, 344, 384, 674 358
Sri Lanka 94 358
St. Helena 290 6128
St. Lucia 1758 Mobile - Digicel 518, 716, 713, 714, 715, 717, 720, 718, 721, 519, 712, 719, 520, 722 865
St. Lucia 1758 Mobile - Other 785, 285, 485, 489, 286, 461, 481, 584, 784, 487, 488, 638, 287, 384, 284, 460, 484, 486, 482 865
St. Lucia 1758 Mobile-Digicel 723, 724 865
St. Lucia 1758 525
St. Pierre and Miquelon 508 1085
St. Vincent and Grenadines 1784 Mobile - Digicel 435, 528, 433, 432, 430, 529, 533, 434, 531, 527, 532, 431, 526, 530 875
St. Vincent and Grenadines 1784 Mobile - Other 492, 494, 495, 496, 498, 497, 455, 454, 493, 593, 491 875
St. Vincent and Grenadines 1784 510
Sudan 249 Mobile 9 730
Sudan 249 Mobile - MTN 92 730
Sudan 249 Mobile - Mobitel 90, 91 730
Sudan 249 Mobile - Sudani 12 730
Sudan 249 Mobile - Vivacel 95 730
Sudan 249 Mobile-MTN 99 730
Sudan 249 595
Suriname 597 Mobile - Digicel 82, 71, 81 795
Suriname 597 Mobile - Others 85, 86, 89, 87, 88, 75, 83 795
Suriname 597 Mobile - Uniqa 84 795
Suriname 597 578
Swaziland 268 Mobile 6, 77 915
Swaziland 268 328
Sweden 46 Mobile - Comviq 737, 7200, 7201, 7225, 7642, 76721, 76722, 7229, 7321, 7356, 7358, 7640, 7694, 76667, 252, 7204, 7322, 7387, 73171, 73461, 76698, 76723, 736, 7202, 7203, 7355, 7357, 7389, 7655, 7658, 7671, 7693, 76697, 707, 7015, 7227, 7665, 76696, 700, 762, 7016, 7228, 7656, 7659, 7690, 7692, 73469, 76695, 76699, 76724, 7672673, 704, 739, 7226, 7657, 76720, 7359, 7641, 7670, 7691, 76725 320
Sweden 46 Mobile - Hutchison 7354, 675, 7351, 7353, 7618, 7616, 7619, 7352, 7617, 760, 763, 7350 320
Sweden 46 Mobile - Other 70, 73, 676, 7524, 76 320
Sweden 46 Mobile - Telia 7012, 7316, 7380, 7010, 7207, 7223, 7318, 7017, 7327, 7384, 7613, 7678, 7681, 7190, 7220, 7311, 519, 702, 7382, 7667, 7677, 7679, 7684, 70190, 730, 7221, 7329, 7611, 7680, 7682, 70191, 376, 518, 703, 705, 7013, 7222, 7224, 7319, 7383, 7610, 7676, 673, 706, 7018, 7312, 7313, 7381, 7612, 7614, 7683, 70195, 73456 320
Sweden 46 Mobile - Vodafone 756, 709, 7341, 7660, 7661, 70192, 70198, 674, 733, 7328, 7388, 7635, 7663, 7664, 7687, 708, 7215, 7340, 7637, 70199, 73458, 7014, 7219, 7310, 7320, 7324, 7325, 7343, 7346, 7685, 7011, 7218, 7323, 7385, 7662, 7689, 7190001, 7217, 7314, 7344, 7688, 7216, 7386, 7686, 70197, 73457, 7315, 7326, 7342, 7601, 7636, 70196, 7190002 320
Sweden 46 Mobile-Comviq 254 320
Sweden 46 Mobile-H3G 7231, 7230, 7233, 7232 320
Sweden 46 Mobile-Vodafone 7615 320
Sweden 46 150
Switzerland 41 Company Access Number 58 150
Switzerland 41 Mobile - 3G 77 1205
Switzerland 41 Mobile - Orange 86078, 78 400
Switzerland 41 Mobile - Sunrise 76 400
Switzerland 41 Mobile - Swisscom 774, 775, 860774, 79, 86079 400
Switzerland 41 Paging 74 975
Switzerland 41 150
Syria 963 Mobile 9 665
Syria 963 475
Taiwan 886 Mobile 9, 60, 70 290
Taiwan 886 Mobile - CHT 910, 912, 933, 937, 928, 988, 921, 942, 991, 919, 932, 911 290
Taiwan 886 Mobile-CHT 9340, 9342, 9630, 9633, 9634, 9726, 9631, 9343, 9344, 9721, 9632, 9720, 9722, 9724, 9725, 9341, 9723 290
Taiwan 886 150
Tajikistan 992 Dushanbe 372 548
Tajikistan 992 548
Tanzania 255 Dar es Salaam 22 795
Tanzania 255 Mobile - Mobitel 65, 71 815
Tanzania 255 Mobile - TTCL 73 815
Tanzania 255 Mobile - Vodacom 76, 75 815
Tanzania 255 Mobile - Zain 78, 68 815
Tanzania 255 Mobile - Zantel 77 815
Tanzania 255 795
Thailand 66 Bangkok 2 145
Thailand 66 Mobile 8 145
Thailand 66 145
Thuraya 882 On Air 98 2985
Thuraya 882 RMSS Network 16 8279
Togo 228 Mobile 84, 9 1325
Togo 228 Mobile - Moov 97 1325
Togo 228 Mobile - Togocel 99, 86, 85, 98, 92, 81, 82, 91, 93, 83, 87, 90, 74 1325
Togo 228 1345
Tokelau 690 3145
Tonga 676 1388
Trinidad and Tobago 1868 Mobile - Digicel 3, 29 360
Trinidad and Tobago 1868 Mobile - Other 47, 68, 74, 76, 79, 410, 412, 416, 48, 417, 620, 705, 71, 414, 420, 421, 702, 46, 706, 708, 72, 678, 73, 77, 78, 419, 703, 709, 40, 75, 415, 704, 49, 413, 418, 701, 707 360
Trinidad and Tobago 1868 280
Tunisia 216 Mobile 2, 9, 79, 40 1340
Tunisia 216 Mobile - Orascom 20, 23, 26, 24, 25, 21, 22 1340
Tunisia 216 885
Turkey 90 Adana 322 195
Turkey 90 Ankara 312 195
Turkey 90 Antalya 242 195
Turkey 90 Bursa 224 195
Turkey 90 Diyarbakir 412 195
Turkey 90 Erzurum 442 195
Turkey 90 Istanbul 216, 212 195
Turkey 90 Izmir 232 195
Turkey 90 Mobile 5 420
Turkey 90 Mobile - AVEA 55, 50 420
Turkey 90 Mobile - Turkcell 53 420
Turkey 90 Mobile - Turkcell (N. Cyprus) 5338 420
Turkey 90 Mobile - Vodafone 54 420
Turkey 90 Mobile - Vodafone (N. Cyprus) 5428 420
Turkey 90 Mugla 252 195
Turkey 90 North Cyprus 392 195
Turkey 90 Samsun 362 195
Turkey 90 Trabzon 462 195
Turkey 90 195
Turkmenistan 993 475
Turks and Caicos 1649 Mobile - CandW 431, 432, 441, 241, 242, 244, 442, 232, 231, 243, 245 887
Turks and Caicos 1649 Mobile - Digicel 3 887
Turks and Caicos 1649 475
Tuvalu 688 2175
US Virgin Islands 1340 150
Uganda 256 Mobile - Celtel 75 505
Uganda 256 Mobile - MTN 78, 77, 39 505
Uganda 256 Mobile - UTL 71 505
Uganda 256 Mobile - Warid 70 505
Uganda 256 505
Ukraine 380 Dnipropetrovsk City 562, 567, 5637 425
Ukraine 380 Kharkiv City 572, 573, 577 425
Ukraine 380 Kiev 44 425
Ukraine 380 Lviv 322 425
Ukraine 380 Mobile - Astelit 93, 63 585
Ukraine 380 Mobile - Golden Telecom 39 585
Ukraine 380 Mobile - Intertelecom 94 585
Ukraine 380 Mobile - Kievstar 97, 98, 67, 96 585
Ukraine 380 Mobile - Telesystems 92 585
Ukraine 380 Mobile - UMC 50, 95, 66, 99 585
Ukraine 380 Mobile - Ukrtelecom 91 585
Ukraine 380 Mobile - Wellcome 68 585
Ukraine 380 Odessa 487, 482 425
Ukraine 380 425
United Arab Emirates 971 Mobile 5 605
United Arab Emirates 971 605
United Kingdom 44 Mobile - MM02 7594 355
United Kingdom 44 Mobile - O2 7704, 7713, 7729, 7730, 7731, 7740, 7763, 7803, 7809, 7856, 7955, 78648, 78723, 78728, 78734, 78739, 78743, 78749, 7710, 7725, 7754, 7761, 7762, 7808, 7835, 7844, 7858, 7902, 7907, 7912, 7923, 78641, 78645, 78721, 78731, 78732, 78748, 7525, 7701, 7749, 7834, 7843, 7871, 78643, 78725, 78736, 78738, 78926, 78927, 7522, 7719, 7720, 7724, 7743, 7756, 7793, 7999, 78733, 78735, 7521, 7523, 7709, 7711, 7715, 7718, 7739, 7764, 7820, 7821, 7845, 7849, 7860, 7894, 7926, 7936, 78646, 78724, 78746, 78928, 78934, 7703, 7742, 7752, 7753, 7851, 7889, 7895, 7922, 7927, 78642, 78647, 78729, 78742, 78932, 7526, 7702, 7707, 7708, 7712, 7716, 7732, 7734, 7738, 7746, 7783, 7802, 7840, 7842, 7850, 7885, 7928, 7933, 7934, 7935, 78649, 78720, 78740, 78923, 78935, 7705, 7706, 7714, 7736, 7745, 7750, 7751, 7759, 7784, 7801, 7819, 7841, 7857, 7921, 7925, 7938, 78640, 78726, 78737, 78741, 78747, 78924, 78929, 78936, 78937 355
United Kingdom 44 Mobile - Orange 7528, 7536, 7815, 7890, 7989, 75323, 7580, 7773, 7800, 7837, 7854, 7531, 75324, 7579, 7581, 7811, 7813, 7816, 7969, 7970, 7975, 7410, 75320, 75321, 7583, 7772, 7791, 7792, 7812, 7855, 7968, 7971, 7972, 7529, 7530, 7794, 7807, 7870, 7964, 7973, 7409, 7779, 7814, 7817, 7896, 7929, 7965, 7966, 7967, 7976, 7527, 75322, 7582, 7790, 7805, 7875, 7891, 7974, 7977, 7556, 7866, 7980 400
United Kingdom 44 Mobile - Other 75 355
United Kingdom 44 Mobile - T-Mobile 7505, 7726, 7804, 7930, 7931, 7984, 7757, 7906, 7945, 7946, 7948, 7950, 7956, 7983, 7535, 7572, 7574, 7722, 7910, 7941, 7944, 7947, 7987, 7504, 7852, 7903, 7913, 7914, 7943, 7953, 7904, 7939, 7951, 7961, 7506, 7534, 7573, 7905, 7908, 7932, 7954, 7981, 7982, 7985, 7538, 7550, 7758, 7806, 7847, 7942, 7949, 7952, 7957, 7958, 7963, 7507, 7508, 7539, 7940, 7959, 7960, 7962, 7986 355
United Kingdom 44 Mobile - Vodafone 7555, 7586, 7721, 7810, 7827, 7876, 7887, 7909, 7979, 7760, 7766, 7776, 7786, 7795, 7796, 7799, 7500, 7503, 75374, 7551, 7552, 7557, 7584, 7585, 7733, 7747, 7775, 7901, 7501, 7502, 7587, 7741, 7748, 7770, 7788, 7824, 7825, 7826, 7833, 7867, 7554, 7570, 7769, 7780, 7798, 7823, 7831, 7836, 7880, 7881, 7884, 7917, 7920, 7407, 7768, 7789, 7879, 7900, 7553, 7717, 7765, 7771, 7774, 7785, 7787, 7767, 7778, 7818, 7899, 7918, 7919, 7990 400
United Kingdom 44 NGN - Local 845, 844, 843 365
United Kingdom 44 NGN - National 870 592
United Kingdom 44 NGN - National 872, 871, 873 695
United Kingdom 44 Personal 70 1005
United Kingdom 44 150
United States 1 Alaska 907 240
United States 1 Hawaii 808 135
United States 1 New York 718, 917, 212, 347, 646 135
United States 1 On Net 209, 210, 213, 240, 307, 325, 386, 407, 432, 484, 571, 609, 661, 703, 706, 719, 720, 754, 773, 815, 847, 951, 323, 360, 413, 510, 516, 540, 610, 714, 775, 786, 817, 862, 970, 971, 972, 978, 201, 216, 312, 406, 409, 410, 425, 430, 518, 562, 603, 772, 802, 830, 848, 936, 979, 206, 253, 401, 408, 503, 570, 631, 724, 831, 832, 904, 914, 202, 215, 224, 301, 302, 321, 415, 443, 469, 512, 530, 619, 650, 713, 774, 818, 903, 915, 947, 954, 973, 310, 424, 508, 559, 617, 626, 678, 708, 779, 781, 806, 858, 229, 305, 315, 352, 361, 404, 435, 551, 561, 682, 760, 805, 925, 949, 956, 214, 254, 267, 281, 303, 339, 440, 630, 702, 707, 732, 770, 801, 845, 856, 857, 908, 909, 916, 940 135
United States 1 Toll Free 866, 877, 888, 800 135
United States 1 135
Uruguay 598 Mobile 9 780
Uruguay 598 Mobile - Ancel 99, 98 780
Uruguay 598 Mobile - CTI 96 780
Uruguay 598 Mobile - Movistar 95, 94 780
Uruguay 598 Mobile-Ancel 91 780
Uruguay 598 Mobile-CTI 97 780
Uruguay 598 Mobile-Movistar 93 780
Uruguay 598 Montevideo 2 315
Uruguay 598 Punta del Este 43, 42 315
Uruguay 598 315
Uzbekistan 998 Mobile 9 355
Uzbekistan 998 Tashkent 711, 713, 712 355
Uzbekistan 998 355
Vanuatu 678 1920
Venezuela 58 Caracas 212 180
Venezuela 58 Maracaibo 261 180
Venezuela 58 Mobile - Digitel 412 355
Venezuela 58 Mobile - Movilnet 416, 426 355
Venezuela 58 Mobile - Telcel 414, 424 355
Venezuela 58 Valencia 241 180
Venezuela 58 180
Wallis and Futuna 681 2775
Western Samoa 685 Mobile 7, 9 1250
Western Samoa 685 799
Yemen Arab Republic 967 Mobile 70, 73, 71, 77 625
Yemen Arab Republic 967 Sanaa 1 625
Yemen Arab Republic 967 625
Zambia 260 Mobile 96, 97, 95 575
Zambia 260 248
Zimbabwe 263 Mobile - Econet 91 1125
Zimbabwe 263 Mobile - NetOne 11 1125
Zimbabwe 263 Mobile - Telecel 23 1125
Zimbabwe 263 Mobile-Telecel 73 1125
Zimbabwe 263 395